eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Ocieplenie budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i robotami towarzyszącymi (bez ściany frontowej)Ogłoszenie z dnia 2023-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ocieplenie budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i robotami towarzyszącymi (bez ściany frontowej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.4.2.) Miejscowość: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 0

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: cezary.kuc@agroradom.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00177926

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00171820

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-26 16:00

Po zmianie:
2023-04-28 16:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-26 16:30

Po zmianie:
2023-04-28 16:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-25

Po zmianie:
2023-05-27

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, iż w wyniku niezamierzonej omyłki załączył do podstępowania dokumentację projektową bez wszystkich załączników. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dołącza brakującą dokumentację w następujących załącznikach: e-01 kolor, e-02 kolor, e-02, e-03 kolor, e-03, e-04 kolor, e-04, elewacja E-01 27.03.2023 r. Jednocześnie Zamawiający, informuje, że opublikowane załączniki tj. ściana frontowa - Zakres zadania 7A_16 elewacja E01- Projekt (1), Zakres zadania 7B_16 elewacja północna – kolorystyka (1) nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.