eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PIELUCHOMAJTKI DLA DZIECI W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851643503

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 91

1.4.2.) Miejscowość: Dębica

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172730

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00153824

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OFEROWANE PRODUKTY W PAKIECIE II:

A. BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM posiadają: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych

B. NIEBĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM posiadają: Deklarację Zgodności Producenta.

Po zmianie:
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OFEROWANE PRODUKTY W PAKIECIE II:

A. BĘDĄCE WYROBEM MEDYCZNYM posiadają: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych

B. Deklarację Zgodności Producenta
Wykonawca jest zobowiązany w treści w/w Oświadczenia zaznaczyć / zakreślić ten dokument/y z wymienionych powyżej - który/e posiada oferowany produkt - zgodnie ze stanem faktycznym.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-14 10:00

Po zmianie:
2023-04-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-14 11:00

Po zmianie:
2023-04-20 11:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.