eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczeniaOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.4.2.) Miejscowość: Świecie

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 52 333 23 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00169706

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00157861

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00012589/05/P

Po zmianie:
2023/BZP 00012589/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

1) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:
Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

Po zmianie:
Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

1) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:
Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.
Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12 dotyczący opisu roweru rehabilitacyjnego treningowego poziomego – 1 szt.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-11 09:00

Po zmianie:
2023-04-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-11 09:15

Po zmianie:
2023-04-14 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-10

Po zmianie:
2023-05-13

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia zapis Załącznika Nr 9 E Wyposażenie piętro - opis rehabilitacja sprzęt SPECYFIKACJA OGÓLNA pkt. 12 dotyczący opisu roweru rehabilitacyjnego treningowego poziomego – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze zmienionym opisem zamówienia i do jego uwzględnienia składając ofertę przetargową. Zmiana dotyczy części III zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.