eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Doświetlenie miejsc niebezpiecznych we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doświetlenie miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150142

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa 49

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-633

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzpnz@zdium.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie pasem drogowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00167568

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00144385

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
Prawo opcji:
Przejście dla pieszych na ul. Mościckiego na wysokości przystanku „Wiaduktowa”(1 przejście).
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie - zamówienie opcjonalne - 4 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia.
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego na podstawie informacji o zamiarze skorzystania z prawa opcji, o której zamawiający poinformuje wykonawcę przed zawarciem umowy podstawowej. Zakres robót objętych prawem opcji zostanie wykonany w tym samym terminie co roboty podstawowe.
2. Warunkiem realizacji zamówienia opcjonalnego będzie posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel w Budżecie Gminy.
3. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
4. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe.
5. Brak wykonania przez Wykonawcę prawa opcji będzie traktowany jako brak realizacji zapisów umowy.

Po zmianie:
Prawo opcji:
Przejście dla pieszych na ul. Mościckiego na wysokości przystanku „Wiaduktowa”(1 przejście).
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie - zamówienie opcjonalne - 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego na podstawie informacji o zamiarze skorzystania z prawa opcji, o której zamawiający poinformuje wykonawcę przed zawarciem umowy podstawowej. Zakres robót objętych prawem opcji zostanie wykonany w tym samym terminie co roboty podstawowe.
2. Warunkiem realizacji zamówienia opcjonalnego będzie posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel w Budżecie Gminy.
3. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
4. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe.
5. Brak wykonania przez Wykonawcę prawa opcji będzie traktowany jako brak realizacji zapisów umowy.
6. Wartość zamówienia opcjonalnego - 191 725,74 zł brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.