eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308376

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 84 53 53 207

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzozhrubieszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165572

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00157268

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Decyzje/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub odpowiednio odzysk (gdy dozwolony) o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, wydane przez właściwy organ , zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2.

Po zmianie:
1) Decyzje/zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj.: transport i unieszkodliwianie lub odpowiednio odzysk (gdy dozwolony) o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, wydane przez właściwy organ , zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 11:00

Po zmianie:
2023-04-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-07 11:10

Po zmianie:
2023-04-12 11:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-06

Po zmianie:
2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.