eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodków › Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników na terenie miasta Grodków w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem czystości jezdni i chodników na terenie miasta Grodków w latach 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412734

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 29

1.4.2.) Miejscowość: Grodków

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-200

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pm@grodkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163574

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00151967

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:
1) wykonaniu lub w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na letnim i zimowym utrzymaniu dróg
o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.
2) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującym sprzętem:
a) dysponują lub będą dysponować sprzętem do letniego lub zamiennego oczyszczania w ilości gwarantującej należyte wykonanie usługi, tj., co najmniej:
 zamiatarka uliczna samochodowa o szerokości zamiatania min. 2,2 m ze zbiornikiem na zmiotki o pojemności min. 4 m3 - 1 sztuka,
 zamiatarka chodnikowa - kompaktowa o szerokości zamiatania od 1,4 m do 2,8 m ze zbiornikiem na zmiotki o pojemności min. 1 m3, wyposażona w ssawkę i odkurzacz - 2 sztuki,
b) dysponują lub będą dysponować sprzętem do zimowego oczyszczania w ilości gwarantującej należyte wykonanie usługi, tj., co najmniej:
 piaskarko - solarka na samochodzie ciężarowym o pojemności zbiornika na materiał uszorstniający min. 4 m3 z pługiem odśnieżnym o szerokości minimum 3,0 mm przystosowanym do zamontowania systemu GPS - 1 sztuka,
 mikrociągnik komunalny - 2 sztuki,
 pług odśnieżny do mikrociągnika komunalnego o maksymalnej szerokości 1,6 m - 2 sztuki,
 szczotka (twarda) do mikrociągnika komunalnego o maksymalnej szerokości 1,3 m - 2 sztuki.

Po zmianie:
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, odnoszących się do zdolności technicznej lub zawodowej, polegających na:
1) wykonaniu lub w przypadku świadczeń okresowych/ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na letnim i zimowym utrzymaniu dróg
o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.
2) dysponowaniu w trakcie realizacji zamówienia następującym sprzętem:
a) dysponują lub będą dysponować sprzętem do letniego lub zamiennego oczyszczania w ilości gwarantującej należyte wykonanie usługi, tj., co najmniej:
 zamiatarka uliczna samochodowa o szerokości zamiatania min. 2,2 m ze zbiornikiem na zmiotki o pojemności min. 4 m3 - 1 sztuka,
 zamiatarka chodnikowa - kompaktowa o szerokości zamiatania od 1,4 m do 2,8 m ze zbiornikiem na zmiotki o pojemności do 1 m3, wyposażona w ssawkę i odkurzacz - 2 sztuki,
b) dysponują lub będą dysponować sprzętem do zimowego oczyszczania w ilości gwarantującej należyte wykonanie usługi, tj., co najmniej:
 piaskarko - solarka na samochodzie ciężarowym o pojemności zbiornika na materiał uszorstniający min. 4 m3 z pługiem odśnieżnym o szerokości minimum 3,0 mm przystosowanym do zamontowania systemu GPS - 1 sztuka,
 mikrociągnik komunalny - 2 sztuki,
 pług odśnieżny do mikrociągnika komunalnego o maksymalnej szerokości 1,6 m - 2 sztuki,
 szczotka (twarda) do mikrociągnika komunalnego o maksymalnej szerokości 1,3 m - 2 sztuki.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:00

Po zmianie:
2023-04-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:05

Po zmianie:
2023-04-12 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-05

Po zmianie:
2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.