eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198238

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubelska 65

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umchelm.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160201

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00142715

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.Zamawiający dzieli przedmiot umowy na dwa etapy:ETAP 11) Dostawa:a) skonfigurowanych aparatów telefonicznych w ilości 177 sztuki, w tym: ­ 169 sztuk aparatów telefonicznych bezprzewodowych VoIP - typ standard,
­ 5 sztuk aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski I,
­ 3 sztuki aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski II,
b) bramek fax (w ilości 6 szt.).2) Usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP:a) wdrożenie nowych numerów stacjonarnych (w ilości 47 szt.),b) przeniesienie obecnie działających numerów stacjonarnych Zamawiającego (w ilości 130 szt.),c) uruchomienie systemu telefonicznego VoIP, w tym uruchomienie wirtualnej centrali VoIP umieszczonej w infrastrukturze Wykonawcy (Wirtualna centrala PBX musi być dostępna według koncepcji wysokiej dostępności z pełną redundancją i automatyczną detekcją błędów oraz bezprzerwowym przejęciem 100% obciążenia przez jedną z dwóch równoległych instancji), d) uruchomienie usługi telekomunikacyjnej.3) Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego dla 4 administratorów i 300 użytkowników.ETAP 21) Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP dla minimum 177 szt. numerów abonenckich w tym dla Zamawiającego 134 szt. (130 szt. obecnie działających numerów stacjonarnych oraz 4 szt. nowych numerów stacjonarnych) oraz dla jednostek podległych Zamawiającemu 43 szt. (nowych numerów stacjonarnych). Dodatkowo na 6 numerach Zamawiającego świadczenie usługi transmisji danych – fax.
Termin wykonania zamówienia ustala się na:ETAP 1 - Dostawa, usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP i instruktarz stanowiskowy – wykonanie etapu maksymalnie do 35 dni od dnia podpisania umowy. Etap zakończy się protokołem końcowym, podpisanym bez uwag przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

ETAP 2 - Świadczenie usługi telekomunikacyjnej – wykonanie etapu rozpocznie się od dnia podpisania umowy telekomunikacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 8 PPU (w terminie 1 dnia roboczego od daty podpisania protokołu końcowego Etapu 1) przez kolejne 24 miesiące w rozliczeniu miesięcznym.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.Zamawiający dzieli przedmiot umowy na dwa etapy:ETAP 11) Dostawa:a) skonfigurowanych aparatów telefonicznych w ilości 177 sztuki, w tym: ­ 169 sztuk aparatów telefonicznych bezprzewodowych VoIP - typ standard,
­ 5 sztuk aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski I,
­ 3 sztuki aparatów telefonicznych VoIP - typ menadżerski II,
b) bramek fax (w ilości 6 szt.).2) Usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP:a) wdrożenie nowych numerów stacjonarnych (w ilości 47 szt.),b) przeniesienie obecnie działających numerów stacjonarnych Zamawiającego (w ilości 130 szt.),c) uruchomienie systemu telefonicznego VoIP, w tym uruchomienie wirtualnej centrali VoIP umieszczonej w infrastrukturze Wykonawcy (Wirtualna centrala PBX musi być dostępna według koncepcji wysokiej dostępności z pełną redundancją i automatyczną detekcją błędów oraz bezprzerwowym przejęciem 100% obciążenia przez jedną z dwóch równoległych instancji), d) uruchomienie usługi telekomunikacyjnej.3) Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego dla 4 administratorów i 300 użytkowników.ETAP 21) Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP dla minimum 177 szt. numerów abonenckich w tym dla Zamawiającego 134 szt. (130 szt. obecnie działających numerów stacjonarnych oraz 4 szt. nowych numerów stacjonarnych) oraz dla jednostek podległych Zamawiającemu 43 szt. (nowych numerów stacjonarnych). Dodatkowo na 6 numerach Zamawiającego świadczenie usługi transmisji danych – fax.
Termin wykonania zamówienia ustala się na:ETAP 1 - Dostawa, usługa wdrożenia systemu telefonicznego VoIP i instruktarz stanowiskowy – wykonanie etapu maksymalnie do 35 dni od dnia podpisania umowy. Etap zakończy się protokołem końcowym, podpisanym bez uwag przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

ETAP 2 Świadczenie usługi telekomunikacyjnej – wykonanie etapu rozpocznie się w terminie 1 dnia kalendarzowego od daty podpisania protokołu końcowego Etapu 1 przez kolejne 24 miesiące w rozliczeniu miesięcznym

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 12:00

Po zmianie:
2023-04-07 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 12:30

Po zmianie:
2023-04-07 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-04

Po zmianie:
2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.