eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguszów-Gorce › Dostawa sprzętu informatycznego - w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu informatycznego - w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.4.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@boguszow-gorce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156447

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00148475

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Część II/ zadanie II - Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, kontrolerem domeny oraz backupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz wdrożenie 2 serwerów ze wsparciem wirtualizacji wraz z archiwizacją środowisk wirtualnych oraz kontrolerem domeny wraz z zarządzaniem użytkownikami domenowymi. Wdrożenie oferowanych rozwiązań musi być wykonane przez następujące osoby z uprawnieniami:
a) jedną osobę posiadającą min. uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 i Audytora Wewnętrznego ISO 14001 i 50001 lub uprawnienia równoważne,
b) jedną osobę posiadającą minimum uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 27001:2013 i MCSA SQL Server 2012 i MCSA Windows Server 2012 lub uprawnienia równoważne.
W ramach wdrożenia wykonawca przeszkoli kadrę informatyczną Urzędu z wdrożonych rozwiązań. Osoba szkoląca musi posiadać uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu określa załącznik do SWZ pn; „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ II” oraz umowa.

Po zmianie:
Część II/ zadanie II - Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, kontrolerem domeny oraz backupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz wdrożenie 2 serwerów ze wsparciem wirtualizacji wraz z archiwizacją środowisk wirtualnych oraz kontrolerem domeny wraz z zarządzaniem użytkownikami domenowymi. Wdrożenie oferowanych rozwiązań musi być wykonane przez następujące osoby z uprawnieniami:
a) osobę/y posiadającą/e minimum uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne,
b) osobę/y posiadającą/e minimum uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 27001:2013 i MCSA SQL Server 2012 i MCSA Windows Server 2012 lub uprawnienia równoważne.
W ramach wdrożenia Wykonawca przeszkoli kadrę informatyczną Urzędu z wdrożonych rozwiązań. Osoba szkoląca musi posiadać minimum uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001:2013 lub uprawnienia równoważne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zamawianego sprzętu określa załącznik do SWZ pn; „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ II” oraz umowa.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 12:00

Po zmianie:
2023-04-05 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 12:15

Po zmianie:
2023-04-05 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-29

Po zmianie:
2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.