eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Dostawa narzędzi chirurgicznychOgłoszenie z dnia 2023-03-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa narzędzi chirurgicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001129641

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 7

1.4.2.) Miejscowość: Sieradz

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 8275426

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalsieradz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsieradz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154234

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00148034

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.; Oświadczenie, że oferowany asortyment posada możliwość dezynfekcji termicznej lub chemicznej środkami posiadającymi wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.; Oświadczenie, że oferowane narzędzia posiadają możliwość sterylizacji parowej, dotyczy zadania 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 dla poz. 4, 5, 6, 7; Oświadczenie, że oferowane narzędzia wykonane są ze stali narzędziowej spełniającej wymagania normy PN EN 10088-1:2014-13., dotyczy zadania 1, 6, 7;

Po zmianie:
Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.; Oświadczenie, że oferowany asortyment posada możliwość dezynfekcji termicznej lub chemicznej środkami posiadającymi wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poz. 1, 4, 5, 6 i 7; Oświadczenie, że oferowane narzędzia posiadają możliwość sterylizacji parowej, dotyczy zadania 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 dla poz. 4, 5, 6, 7; Oświadczenie, że oferowane narzędzia wykonane są ze stali narzędziowej spełniającej wymagania normy PN EN 10088-1:2014-13., dotyczy zadania 1, 6, 7;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 11:00

Po zmianie:
2023-04-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-29

Po zmianie:
2023-05-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.