eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › "Oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta Świnoujście w latach 2023-2025"Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta Świnoujście w latach 2023-2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.4.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 91 321 24 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150310

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00141446

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – waga kryterium: do 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena w ofercie ocenianej


2) czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych - 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium: czas reakcji” (P):
Ocena punktowa w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych” dokonana zostanie na podstawie:

a) P = 10 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi poniżej 1 godziny,
b) P = 5 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi od 1 godziny do 1,5 godziny,
c) P = 3 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 1,5 godziny do 2 godzin,
d) P = 0 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 2 godzin,

3) Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych” (D):
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych”.
a) D = 10 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych powyżej 5 lat,
b) D = 5 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych od 5 do 3 lat,
c) D = 3 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych poniżej 3 lat do 1 roku,
d) D = 0 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych poniżej 1 roku

Łączna liczba punktów dla oferty (S) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), czas reakcji (P), doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych (D)

S = C + P + D

Po zmianie:
1. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – waga kryterium: do 60 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena w ofercie ocenianej


2) czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych - 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium: czas reakcji” (P):
Ocena punktowa w kryterium „czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych” dokonana zostanie na podstawie:

a) P = 10 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi poniżej 1 godziny,
b) P = 5 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi od 1 godziny do 1,5 godziny,
c) P = 3 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 1,5 godziny do 2 godzin,
d) P = 0 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 2 godzin,


3) Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowana do realizacji zamówienia – 20%

Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia” (D):
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia”.
a) D = 10 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- powyżej 5 lat,
b) D = 5 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- od 5 do 3 lat,
c) D = 3 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 3 lat do 1 roku,
d) D = 0 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 1 roku.

Łączna liczba punktów dla oferty (S) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), czas reakcji (P), doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia (D)
S = C + P + D

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów

Po zmianie:
Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów skierowana do realizacji zamówienia

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 12:00

Po zmianie:
2023-03-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-27 12:30

Po zmianie:
2023-03-28 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-25

Po zmianie:
2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.