eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puchaczów › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola - Kolonia i Turowola gm. PuchaczówOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowola – Kolonia i Turowola gm. Puchaczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Puchaczów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000550143

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lubelska 22

1.4.2.) Miejscowość: Puchaczów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-013

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: puchaczow@lubelskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puchaczow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137195

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00117790

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d54dadb2-b8c1-11ed-9236-36fed59ea7dd Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: puchaczow@lubelskie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

Po zmianie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d54dadb2-b8c1-
11ed-9236-36fed59ea7dd Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: puchaczow@lubelskie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.