eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozuOgłoszenie z dnia 2021-07-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00132960 z dnia 2021-07-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.4.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132960

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00131543/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Przed zmianą:
https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,393871,igkr271232021pm.html

Po zmianie:
https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,393871,igkr271232021pm.html https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; https://epuap.gov.pl/wps/portal

2021-07-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.