eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Pełnienie usług weryfikatora projektu dla zadania pt. "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania" - 8 placówek



Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie usług weryfikatora projektu dla zadania pt. „Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – 8 placówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130464

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112469

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
W uzupełnieniu sekcji dot. terminu wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia / wykonania poszczególnych Kamieni Milowych realizacji:

rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
· Etap I - 10 dni od dnia złożenia przez Projektanta dokumentacji dla danej placówki,
· Etap II - 10 dni od dnia złożenia przez Projektanta dokumentacji dla danej placówki,
· Etap III – 10 dni od dnia złożenia przez Projektanta dokumentacji dla danej placówki,
· Etap IV – sporządzenie Raportu Końcowego – w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego w ramach etapów I, II i III, skutecznego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz przekazania ewentualnych uwag Zamawiającego.

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 10:00

Po zmianie:
2023-03-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-13 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.