eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakietyOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000557961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Dzieci Polskich 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-730

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ipczd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czd.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ipczd.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/CZD/008/23 Dostawa produktów sypkich, przypraw, produktów bezglutenowych - 3 pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a33d1a1f-a166-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/CZD/008/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 208448,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Barszcz biały
2 Budyń waniliowy / śmietankowy bez cukru
3 Cukier kryształ biały
4 Cukier brązowy cukier sacharozowy o charakterystycznym brązowym kolorze ze względu na obecność melasy.
5 Cukier puder
7 Fasola biała, średnia
8 Galaretka owocowa
9 Glukoza 100% glukozy
10 Groch łuskany
12 Herbata ekspresowa czarna
13 Herbata czarna ekspresowa
14 Herbata expresowa owocowa
15 Herbata expresowa zielona herbata zielona
16 Herbata z suszu owocowego
17 Kakao naturalne
18 Kasza gryczana prażona
19 Kasza jaglana
20 Kasza jęczmienna drobna
21 Kasza kukurydziana
23 Kasza pęczak
25 Kawa rozpuszczalna 100 % kawy naturalnej
26 Kawa zbożowa rozpuszczalna
27 Kisiel bez cukru
28 Kotlety sojowe
29 Kleik kukurydziany dla niemowląt po 4 miesiącu życia
30 Kleik ryżowy dla niemowląt po 4 miesiącu życia
31 Mak niebieski
32 Mak biały
33 Makaron lasagne
34 Makaron kokardki
35 Makaron nitki cięte
36 Makaron spaghetti
37 Makaron świderki
38 Makaron zacierki
39 "Makaron razowy/pełnoziarnisty
40 Makaron kolorowy
41 Mąka kukurydziana
42 Mąka pszenna typ 450
43 Mąka ziemniaczana
44 Migdały płatki
45 Mleko w proszku
46 Otręby pszenne
47 Orzechy włoskie łuskane
48 Wafle ryżowe naturalne
49 Pieczywo chrupkie lekkie żytnie
50 Wafle kukurydziane
51 Płatki kukurydziane bez glutenu
52 Płatki owsiane błyskawiczne
53 Płatki jęczmienne
54 Płatki ryżowe
55 Pestki dyni łuskane
56 Rodzynki
57 Ryż długi ziarnisty biały - ryż
58 Ryż brązowy
59 Soda oczyszczona produkt bez dodatku antyzbrylacza
60 Sól jodowana
61 Suchary bez cukru
62 Słonecznik łuskany
63 Sezam nasiona
64 Spody z ciasta kruchego do babeczek
65 Śliwki suszone
66 Usztywniacz do bitej śmietany
67 Żelatyna spożywcza
68 Wiórki kokosowe
69 Kasza Bulgur
71 Kasza Kus Kus
72 Żurawina suszona
73 Susz warzywny
75 Grzyby mun
76 Cieciorka
77 Tortilla
78 Posypka cukiernicza
79 Makaron ryżowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.5.5.) Wartość części: 165179,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Aromaty do ciast, różne zapachy
2. Bazylia suszona
3. Curry
4. Chili
5. Cynamon
6. Gałka muszkatołowa
7. Goździk i przyprawa korzenna
8. Imbir mielony
9. Uniwersalna przyprawa do potraw
10. Kwasek cytrynowy
11. Kumin, kmin rzymski
12. Kardamon
13. Liście laurowe
14. Majeranek
15. Mięta suszona mielona
16. Oregano suszone
17. Papryka ostra mielona
18. Papryka słodka mielona
19. Proszek do pieczenia
20. Pieprz czarny mielony
21. Przyprawa do ryb
22. Przyprawa do gyrosa
23. Przyprawa do dań kuchni chińskiej
24. Przyprawa do dań kuchni meksykańskiej
25. Przyprawa do dań kuchni arabskiej
26. Przyprawa do piernika
27. Tymianek
28. Trawa cytrynowa cięta
29. Ziele angielskie .
30. Zioła prowansalskie
31. Kurkuma
32. Kostki rosołowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 20372,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Chleb bezglutenowy
2. Chleb niskobiałkowy
3. Makaron niskobiałkowy
4. Ciasteczka niskobiałkowe
5. Skrobia kukurydziana
6. Mąka niskobiałkowa
7. Zamiennik jaja
8. Koncentrat ciasta chlebowego niskobiałkowego
9. Bułka tarta niskobiałkowa
10. Niskobiałkowe ciasto do wyrobu naleśników
12 Kaszka niskobiałkowa
13. Chleb niskobiałkowy biały kanapkowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 15882000-4 - Produkty dietetyczne

4.5.5.) Wartość części: 22897,18 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154584,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174676,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154584,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurt i Detal Artykuły Spożywczo Rolne Anna Siekierko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7221027136

7.3.3) Ulica: ul. Szpitalna 24

7.3.4) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

7.3.5) Kod pocztowy: 18-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154584,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19079,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20250,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19079,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6181002068

7.3.3) Ulica: Żołnierska 20 a

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19079,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu (24 907,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 000,00 zł).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24907,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24907,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.