eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w WierzchucinkuOgłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w Wierzchucinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mrotecka

1.4.2.) Miejscowość: Sicienko

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.4.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129720

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00128745

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w Wierzchucinku poprzez wykonanie na jezdni i zjazdach nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm ze wzmocnieniem miejsc słabych i zdeformowanych warstwą wyrównawczą. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
1) wykonanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W,
2) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S,
3) wykonanie poboczy gr. 8 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3,
4) wykonanie podbudowy na zjazdach.
Konstrukcja jezdni:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W.
Konstrukcja zjazdów:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W,
- 12 cm podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
oraz na zjazdach istniejących
- 8 cm warstwa z kostki brukowej betonowej,
- 3-10 cm podsypki cementowo piaskowej 1:4.
- obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 12*25

W ramach zamówienia należy wykonać nowy próg zwalniający w miejscu istniejącego (km 0+205,7), który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy próg należy wykonać w konstrukcji z kostki brukowej.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+345,72 w Wierzchucinku poprzez wykonanie na jezdni i zjazdach nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm ze wzmocnieniem miejsc słabych i zdeformowanych warstwą wyrównawczą. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
1) wykonanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W,
2) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S,
3) wykonanie poboczy gr. 8 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3,
4) wykonanie podbudowy na zjazdach.
Konstrukcja jezdni:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W.
Konstrukcja zjazdów:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W,
- 12 cm podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
oraz na zjazdach istniejących
- 8 cm warstwa z kostki brukowej betonowej,
- 3-10 cm podsypki cementowo piaskowej 1:4.
- obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 12*25

W ramach zamówienia należy wykonać nowy próg zwalniający w miejscu istniejącego (km 0+205,7), który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy próg należy wykonać w konstrukcji z kostki brukowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający załącza przedmiar w poprawnym brzmieniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.