eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › "Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Cyfrowy Powiat"Ogłoszenie z dnia 2023-03-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3195d310-a13e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036893/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowy Powiat".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Cyfrowy Powiat”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072239

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.272.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwer plików NAS – 1 szt.
Parametr Wymagania minimalne
Procesor serwerowy, co najmniej czterordzeniowy, o średniej wydajności min. 6200 pkt. wykazanej w teście PassMark CPU Benchmarks, (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik na dzień 27.01.2023r. (Strona cpubenchmark w załączniku do pobrania.), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 40W
Pamięć systemowa zainstalowana Minimum 2 x 16GB UDIMM DDR4 ECC
Gniazdo pamięci Minimum 4 x UDIMM DDR4
Maksymalna pojemność pamięci Minimum 128GB
Ilość wnęk 3,5 cala na dyski SATA (6Gb/s) Minimum 12
Ilość wnęk 2,5 cala na dyski SATA (6Gb/s) Minimum 18
Kompatybilność dysków 3,5-calowe dyski twarde SATA,
2,5-calowe dyski twarde SATA,
2,5-calowe dyski SSD SATA
Możliwość wymiany dysków podczas pracy Tak
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) Minimum 4 porty 2,5GbE
Port 10 Gigabit sieci Ethernet Minimum 2 porty 10GbE SFP+ (zintegrowane lub poprzez zastosowanie dodatkowych kart rozszerzeń kompatybilnych z zaoferowanym serwerem)
Gniazda rozszerzeń PCIe Minimum 3 gniazda PCIe, w tym:
- 1 złącze PCIe Gen 3 x4
- 1 złącze PCIe Gen 3 x8
Zewnętrzne porty we-wy Minimum 2 porty USB 3.2
Rodzaj obudowy co najwyżej 2U do montażu stelażowego
Zasilacz 2 x 550 W, zasilanie redundantne
Zarządzanie pamięcią masową - monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej,
- obsługiwane typy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- RAID hot spare i globalny hot spare
- obsługa protokołu iSCSI oraz tworzenia jednostek iSCSI LUN
Gwarancja Minimum 36 miesięcy

Dyski twarde – 12 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Rodzaj dysku Technologia SSD (Solid-State Drive)
Format dysku 2,5”
Interfejs SATA III 6 Gb/s
Przeznaczenie Ciągła praca w serwerach
Deklarowana przez producenta niezawodność Minimum 2 000 000 godzin
Wytrzymałość TBW Minimum 1300 TB
Gwarancja Minimum 36 miesięcy. W przypadku awarii dysk uszkodzony zostaje w siedzibie zamawiającego a nowy dysk zostaje dostarczony na koszt wykonawcy.

Zasilacz UPS – 1 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Topologia online (z korekcją współczynnika mocy), podwójnej konwersji.
Typ przebiegu sinusoida
Moc pozorna/moc rzeczywista 5kVA/4,5kW
Gniazda wejściowe IEC-320 C19
Gniazda wyjściowe IEC-320 C13 w ilości minimum 6
Interfejsy komunikacyjne USB i RJ45
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% >45 minut. Czas podtrzymania może być osiągnięty przez dołączony do oferty dedykowany do zasilacza moduł bateryjny.
Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% >20 minut. Czas podtrzymania może być osiągnięty przez dołączony do oferty dedykowany do zasilacza moduł bateryjny.
Typowy czas ładowania 5 godzin do 90% pojemności, po pełnym rozładowaniu
Współczynnik mocy 0,9
Funkcjonalności - Wbudowany czujnik środowiskowy do pomiaru temperatury i wilgotności,
- Wyświetlacz LCD prezentujący status pracy urządzenia,
- Zerowy czas przełączania,
- Ochrona przed przeciążeniem,
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami,
- Port wyłącznika awaryjnego (EPO),
- Filtrowanie EMI/RFI,
- Oprogramowanie monitorujące i zarządzające – integracja z vmware vSphere, oraz działające pod systemami Windows 10.
Montaż w szafie RACK Tak, dostarczony zestaw montażowy.
Gwarancja i serwis Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. Zasilacz musi mieć możliwość wymiany akumulatorów po upływie okresu ich trwałości.
Rozbudowa Zasilacz musi umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły bateryjne pozwalające łącznie na pracę ponad 3 godziny przy 100% obciążeniu.

Monitor – 8 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Typ ekranu Vertical alignment (VA) z podświetlaniem LED, przekątna minimum 23,6” (60cm)
Rozdzielczość nominalna Minimum 1920 x 1080
Powłoka powierzchni ekranu Matowa (przeciwodblaskowa)
Czas reakcji Maksymalnie 6ms
Jasność Minimum 250 cd/m2
Kontrast statyczny Minimum 3000:1
Kąty widzenia (pion/poziom) Minimum 178°/178°
Kolory, pokrycie przestrzeni barwnej Minimum 16.7 mln sRGB: 99% NTSC: 72%
Dźwięk Tak, dwa głośniki każdy o mocy minimum 2W
Komunikacja VGA, DVI, HDMI
Funkcje ekranu Regulacja wysokości, pivot (rotacja), obrót, pochył
Wyposażenie Kabel zasilający, DVI, audio
Zasilanie 230V/50Hz, zasilacz musi być wmontowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się monitorów z zasilaczem zewnętrznym
Gwarancja Minimum 36 miesięcy


Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

Parametry Wymagania minimalne
Technologia druku Laserowa kolorowa format A6-A3
Prędkość kopiowania/drukowania A4 Minimum 25 str/min dla wydruków mono/kolor
Prędkość kopiowania/drukowania A3 Minimum 15 str/min dla wydruków mono/kolor
Prędkość skanowania mono/kolor Minimum 100 obr./min jednostronnie oraz 200 obr./min dwustronnie
Rozdzielczość druku Minimum 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania Minimum 600 x 600 dpi
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 Maksymalnie 5,2 dla druku mono oraz 6,9 dla druku kolorowego
Pamięć systemowa 8192 MB
Dysk twardy Minimum 256 GB
Funkcje druku Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF
Formaty plików JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS, PPTX
Protokoły sieciowe TCP/IP (Ipv4/Ipv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk; Bonjour
Interfejsy 10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Maksymalna gramatura papieru Minimum 300 g/m2
Zintegrowany dupleks Tak
Pojemność zasobników na papier Minimum 1150 arkuszy
Wymagania dodatkowe  automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
 możliwość skanowania do USB, e-mail, komputera podłączonego przez sieć, FTP
 Minimum 10,1” wbudowany dotykowy wyświetlacz umożliwiający dostęp do menu urządzenia
 do zestawu powinny zostać dołączone oryginalne tonery C, M, Y, K o wydajności min. 28 000 str. każdy
 podstawa urządzenia – mobilna na kółkach
Gwarancja Minimum 36 miesięcy


ZASADY OGÓLNE

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego ul. Mickiewicza 2; 32-300 Olkusz
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania i rozlokowania przedmiotu umowy w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie dostarczanych elementów przedmiotu umowy, zabezpieczające je w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, że spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych.
5. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca, który będzie realizował dostawę na podstawie zawartej umowy, dostarczy w terminie 7 dni wymagane prawem: atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje lub inne dokumenty właściwe dla przedmiotu umowy.
6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dacie doręczenia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233180-6 - Urządzenia z pamięcią flash

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii

30121300-6 - Urządzenia do powielania

30231300-0 - Monitory ekranowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108043,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120217,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108043,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMG Vision Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361927962

7.3.3) Ulica: Mazowiecka

7.3.4) Miejscowość: Rajszew

7.3.5) Kod pocztowy: 05-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108043,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.