eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechanicznąOgłoszenie z dnia 2022-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301004083

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kobierska 5

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 62 725 31 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mzk@krotoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mzk.krotoszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający sektorowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi transportowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00108031

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00105293/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z windą mechaniczną..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz techniczny, stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z windą mechaniczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz techniczny, stanowiący zał. nr 1 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
84

Po zmianie:
120

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-08 09:00

Po zmianie:
2022-04-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-04-08 13:00

Po zmianie:
2022-04-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-05-07

Po zmianie:
2022-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.