eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Staw › Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWY STAW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747922

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Józefa Bema 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Staw

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-230

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 55 271 51 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowystaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102809

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00055616

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00011282/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00011282/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-22 12:00

Po zmianie:
2023-02-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-22 12:05

Po zmianie:
2023-02-28 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-23

Po zmianie:
2023-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.