eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Prawo jazdy kategorii B"Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu
pn. „Prawo jazdy kategorii B"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.4.2.) Miejscowość: Malbork

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: 556460427

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sikorska@powiat.malbork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085632

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00078695

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Wartość szacunkowa postępowania dla 44 uczestników wynosi 118.000,00 zł.
Wartość szacunkowa z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 120.073,04 zł.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Wartość szacunkowa postępowania dla 44 uczestników wynosi 118.000,00 zł.
Wartość szacunkowa z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 120.073,04 zł.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia kursu pojazdem wyposażonym w automatyczną skrzynie biegów lub przystosowanym do szkolenia osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ Rozdziału 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 3 Warunki zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 09:00

Po zmianie:
2023-02-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 09:15

Po zmianie:
2023-02-15 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-11

Po zmianie:
2023-03-16

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia kursu pojazdem wyposażonym w automatyczną skrzynie biegów lub przystosowanym do szkolenia osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ Rozdziału 3 – Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 3 Warunki zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.