eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCHOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95bb2949-6cfd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076111/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY RYBNE)

1.2.12 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (ARTYKUŁY SYPKIE: MĄKI, KASZE, PŁATKI)

1.2.13 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE)

1.2.14 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE PRZETWORZONE)

1.2.15 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (WARZYWA PRZETWORZONE)

1.2.16 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY I PASZTETY DROBIOWE)

1.2.17 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (CUKIER I PRZYPRAWY)

1.2.18 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (MAKARON)

1.2.19 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460746/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKW.2232.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – dostawy tłuszczy roślinnych
Margaryna CPV 15412200-1 - 12 000 kg
tłuszcz do smarowania pieczywa w kostce (zawartość tłuszczu min. 60%) o gramaturze 200g-250g opakowania
Olej roślinny rzepakowy CPV 15412200-1 - 500 l
opakowania plastikowe o gramaturze 1-3 l

4.5.3.) Główny kod CPV: 15412200-1 - Tłuszcze roślinne

4.5.5.) Wartość części: 118170,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawy cukru
Cukier biały kl.I CPV 15831200 – 4 - 8 000 kg
(opakowania papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością o wadze 1 - 50 kg )

4.5.3.) Główny kod CPV: 15831200-4 - Cukier biały

4.5.5.) Wartość części: 40003,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III- dostawy przypraw
Barszcz biały w proszku CPV 15891000 - 0 - 500 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bazylia suszona CPV 15893000 – 4 - 6 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion drobiowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion jarzynowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 400 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cukier waniliowy CPV 15800000 – 6 - 50 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cynamon mielony CPV 15893000 – 4 - 8 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Czosnek suszony mielony CPV 15893000 – 4 - 30 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Herbata granulowana czarna CPV 15863200 – 7 - 350 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kawa zbożowa CPV 15861000 – 1 - 400 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Koper suszony CPV 15893000 – 4 - 35 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kwasek cytrynowy w proszku CPV 15800000 – 6 - 15 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Liść laurowy CPV 15872000 – 1 - 25 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majeranek CPV 15872000 – 1 - 35 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majonez CPV 15871273 – 8 - 400 kg
( opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne ( nie foliowe) dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Musztarda CPV 15871250 – 1 - 150 kg
(opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu
z żywnością)
Ocet 10 % CPV 15871000 – 4 - 60 l
(opakowania o poj. 0,5–1l. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Papryka czerwona mielona ( słodka, ostra ) CPV 15872000 – 1 - 15 kg
(opakowania o wadze 1 – 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Pieprz naturalny mielony czarny CPV 15872100 – 2 - 50 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa do zup w płynie CPV 15871000 – 4 - 700 l
(opakowania o pojemności 1 – 3 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa warzywna w proszku typu Vegeta CPV 15871270 – 7 - 700 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Sól spożywcza jodowana drobnoziarnista CPV15872400 – 5 - 600 kg
(opakowania 1 – 50 kg. foliowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Syrop owocowy w płynie CPV 15831500 – 7 - 1000 l
(opakowania o pojemności 1 – 5 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Ziele angielskie CPV 15872000 – 1 - 25 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Zupa pieczarkowa w proszku CPV 15891000 - 0 - 250 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.5.5.) Wartość części: 27086,51 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – dostawy makaronu
Makaron gruby CPV 15851100-9 - 8 000 kg
(świderki, kolanka, wstążka szeroka, muszelka itp. opakowania o wadze 1kg – 10 kg)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.5.5.) Wartość części: 29440,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – dostawy artykułów sypkich
Kasza jęczmienna CPV 15610000 – 7 - 2 500 kg
Kasza manna CPV 15613000 – 8 - 700 kg
Mąka pszenna typ 500 CPV 15612100 – 2 - 500 kg
Mąka ziemniaczana CPV 15612300 - 4 - 100 kg
Płatki kukurydziane CPV 15613311 – 1 - 20 kg
Płatki owsiane CPV 15613380 - 5 - 300 kg
Ryż biały CPV 15614100 - 6 - 5 000 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.5.5.) Wartość części: 38320,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – dostawy owoców przetworzonych
Dżem CPV 15332200-6 - 2000 kg
Marmolada CPV 15332200-6 - 2500 kg
Powidło śliwkowe CPV 15332200-6 - 1500 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

4.5.5.) Wartość części: 19350,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII – dostawy warzyw przetworzonych
Leczo pieczarkowe CPV 15331000-7 - 1700 kg
(opakowania: do 2 kg)
Koncentrat pomidorowy 30% CPV 15331000-7 - 1500 kg
(opakowania: 900g - 5 kg)
Groszek konserwowy CPV 15331000-7 - 900 kg
(opakowania: 400g)
Kukurydza konserwowa CPV 15331000-7 - 800 kg
(opakowania: 400 g)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 22755,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII – dostawy konserw i pasztetów drobiowych
Mielonka drobiowa CPV 15131000–5 – 650 kg
(opakowania alupak o wadze 130g netto)
Mielonka drobiowa CPV 15131000–5 – 1500 kg
(opakowania alupak o wadze 300g. netto)
Pasztet drobiowy CPV 15131310–1 – 845 kg
(opakowania alupak o wadze 130g netto)
Pasztet drobiowy CPV 15131310–1 – 1500 kg
(opakowania alupak o wadze 300g netto)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.5.5.) Wartość części: 26782,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX – dostawy konserw sojowych i produktów sojowych
Granulat sojowy CPV 153310-00-7 - 350 kg
Kostka sojowa CPV 153310-00-7 - 250 kg
Kotlet a'la schabowy CPV 153310-00-7 - 25 kg
Krajanka sojowa CPV 153310-00-7 - 150 kg
Pasztet sojowy alupak 130g CPV 15131310-1 - 390 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131310-1 - Pasztety

4.5.5.) Wartość części: 10761,28 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X – dostawy konserw rybnych
Konserwa rybna w pomidorach CPV 15240000-2 - 396 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g
Konserwa rybna w oleju CPV 15240000-2 - 396 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV15240000-2 - 1485 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV 15240000-2 - 520 kg
(opakowanie jednostkowe - alupak waga 130g,

4.5.3.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 33386,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OL-Trade s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452170691

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48816,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48816,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48816,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. Margo Grzegorz Środa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8971189182

7.3.4) Miejscowość: Zakrzewo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48816,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26814,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35694,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26814,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H. GRACJA Jolanta Zdunek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321110558

7.3.4) Miejscowość: Siemkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26814,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.P.H.U. i T. Tomasz Wiatr

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6562050360

7.3.4) Miejscowość: Moskorzew

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37265,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39072,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37265,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. MARGO Grzegorz Środa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6562050360

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37265,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H. GRACJA Jolanta Zdunek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321110558

7.3.4) Miejscowość: Siemkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36370,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H. GRACJA Jolanta Zdunek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321110558

7.3.4) Miejscowość: Siemkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27740,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16117,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24819,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16117,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H. GRACJA Jolanta Zdunek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8321110558

7.3.4) Miejscowość: Siemkowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16117,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38181,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38181,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38181,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH PINGWINEK J. Świercz, A. Świercz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9590968545

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38181,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.