eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 奸esin › Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni Domu Pomocy Spo貫cznej w 奸esinieOg這szenie z dnia 2023-02-03


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni
Domu Pomocy Spo貫cznej w 奸esinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Dom Pomocy Spo貫cznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311095480

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ko軼ielna 46

1.5.2.) Miejscowo嗆: 奸esin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 632704137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekr@dps.powiat.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.dps.powiat.konin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a118b4d-753e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni
Domu Pomocy Spo貫cznej w 奸esinie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-6a118b4d-753e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00080015

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00352938/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.5 Sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni Domu Pomocy Spo貫cznej w 奸esinie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00479065

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS-AGA.3601.4.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 627000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2024 r. dla kot這wni olejowej Domu Pomocy Spo貫cznej w 奸esinie, ul. Ko軼ielna 46, 62-561 奸esin w ilo軼i 110 000 litr闚 (110 m3). ㄠczna wielko嗆 zbiornik闚 12.000 litr闚 (4x3.000 litr闚, za jedno tankowanie oko這 10.000 litr闚). Zamawiaj帷y przewiduje 12 dostaw w okresie trwanie umowy.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 698418,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 702177,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 698418,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: WRC Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6652969291

7.3.3) Ulica: Graniczna

7.3.4) Miejscowo嗆: Liche Stary

7.3.5) Kod pocztowy: 62-561

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 698418,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.