eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › 安iadczenie us逝g cateringowych dla grupy przedszkolnej oraz uczni闚 Szko造 Podstawowej nr 8 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie w roku 2022.Og這szenie z dnia 2023-01-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g cateringowych dla grupy przedszkolnej oraz uczni闚 Szko造 Podstawowej nr 8 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie w roku 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 8 IM. MΜDYCH EUROPEJCZYK紟 W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367995100

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Brodnicka 10

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-044

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914834293

1.5.8.) Numer faksu: 914834293

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp8@miasto.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://sp8.bipszczecin.pl/sp8-szkola-podstawowa-nr-8-im-mlodych-europejczykow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dda0fdb1-42d6-47b4-a134-940d0a7d

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g cateringowych dla grupy przedszkolnej oraz uczni闚 Szko造 Podstawowej nr 8 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie w roku 2022.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-87f3de98-574c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00070744

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00120456/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 安iadczenie us逝g cateringowych dla grupy przedszkolnej oraz uczni闚 Szko造 Podstawowej nr 8 w Szczecinie w 2022 r.

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00303776/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP8.341.02.21.MR

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 578880 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g cateringowych polegaj帷ych na przygotowywaniu i sukcesywnym dostarczaniu transportem gotowych posi趾闚 dla dzieci w wieku 6 lat (grupy przedszkolnej) oraz uczni闚 w wieku od 7-15 lat Szko造 Podstawowej nr 8 ul. Brodnicka 10 w Szczecinie w roku 2022.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

55521100-9 - Us逝gi rozwo瞠nia posi趾闚

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 467610 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 544472,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 467610 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia uwzgl璠nia okre郵one w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty 鈔odowiskowe

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty innowacyjne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: P.H.U. PRESTO GRZEGORZ SOΜDUCHA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8531096505

7.3.3) Ulica: Pozna雟ka, nr 2

7.3.4) Miejscowo嗆: Pyrzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 74-200

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 467610 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-30

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty spo貫czne

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

obejmuj帷e, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty innowacyjne

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.