eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › 3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowychOgłoszenie z dnia 2022-02-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://pcmnzoz.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-849e07a2-79ea-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028471/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/ZP/TP1/D/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 164802,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

papier ksero A4 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 4 000
papier ksero A3 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 100
papier ksero A4 80g / m2 – kolorowy (500 arkuszy) ryza 5
papier wizytówkowy A4 – kolor ecru szt. 500
papier ksero A5 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 400
papier ksero A4 200g / m2 – biały (250 arkuszy) opak 25
papier termiczny 57 x 20 - rolka szt 150
papier termiczny 57 x 30 - rolka szt 250
papier ksero 1/3 A4 – 80g / m2 -biały (500 arkuszy) ryza 750

4.5.3.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.5.5.) Wartość części: 90447,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

blok biurowy A4 100 kart / kratka szt. 50
blok biurowy A5 100 kart / kratka szt. 50
brulion A5 96 kart / kratka szt. 25
brulion A4 96 kart / kratka szt. 15
brulion A4 192 kart / kratka szt. 20
cienkopis różne kolory szt. 300
datownik numeryczny (dd-mm-rrrr) szt. 10
długopis z przezroczystą obudową na wym.wkłady Zamykany, kolor.nieb.czerw.ziel.czarny szt. 900
długopis żelowy z przezr. obudową na wym.wkłady Zamykany, kolor.nieb.czerw.ziel.czarny szt. 30
dziurkacz biurowy na 35 kartek (plastikowo – metalowy) szt. 15
dziurkacz biurowy na 60 kartek szt. 10
foliopis / marker do płyt CD / DVD – różne kolory szt. 150
foliopis / marker grubopiszący – różne kolory szt. 750
marker / pisak olejny (różne kolory) szt. 5
folia do laminowania A4 / 100szt/ opak. 15
folia do laminowania A3 / 100szt/ opak. 8
gumka do ścierania–35 mm x 15,5 mm x 11,5 mm szt. 100
klips biurowy 19 mm – metalowe/ 12 szt. opak. 25
klips biurowy 32 mm – metalowe/12 szt. opak. 25
klips biurowy 51 mm – metalowe/12 szt. opak. 15
koperta list.C6 biała samokl.-114x162mm/1000 szt opak. 10
koperta B5 biała HK– 176x250 mm/1000 szt opak. 15
koperta B4 biała HK– 250x353 mm/1000 szt opak. 3
koperta C4 biała HK– 229x324 mm/1000 szt opak. 7
koperta RTG szara – 370x450 mm/1000 szt opak. 10
koperta DLSK biała z okn–110x220 mm/1000 szt opak. 3
koperta CD z oknem–123x123 mm / 1000 szt opak. 8
koperta E4 HK biała 280x400x40 / 3D szt. 150
korektor w piórze szybkoschnący o poj.7ml. szt. 250
korektor w taśmie szer 5 mm,dł. 6 m szt. 50
klej biurowy w sztyfcie 36 g szt. 15
klej w tubce poj.40 ml szt. 15
obwoluta z folii A4 / koszulka z europerfor.gr. 50 krystaliczna/ 100 szt. w opakowaniu opak. 400
ofertówka sztywna A4 „L” - 25 szt opak. 50
linijka plastikowa przezroczysta - 30 cm szt. 25
notes samoprzylepny 75x75 kolor: żółty – 100 kart szt. 400
zakładki indeksujące przylepne 4 kolory kpl. 200
etykiety przylepne 65szt / ark.A4 wym.38x21,2 100 arkuszy w opakowaniu opak. 500
etykiety na segregator wym.55x155 /op.25 szt opak. 10
nożyczki biurowe dł.około 21 cm szt. 25
ołówek z gumką mocny elestyczny,grafit szt. 400
pisak 4 kolory kpl. 250
pinezki kolorowe do tablic / opak.30 szt opak. 25
półka biurowa plastikowa – A4 – dymna szt. 30
pódełko archiwizacyjne wym.ok.100x330x260 mm szt. 250
rozszywacz szt. 15
spinacz biurowy „mały” - 28 mm/100 szt opak. 500
spinacz biurowy „duży” - 50 mm/100 szt opak. 100
skorowidz A5 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skorowidz A4 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skorowidz A4 – 192 kart / twarda okładka szt. 2
skorowidz 2/3 A4 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skoroszyt kartonowy A4 zwykły / 50 szt opak. 5000
skoroszyt kartonowy A4 oczkowy / 50 szt opak. 10
skoroszyt PCV A4 okładka tylna twarda,kolorowa, przednia przezroczysta z paskiem papier.do wpisu szt. 500
skoroszyt PCV A4 okładka tylna twarda,kolorowa, przednia przezroczysta z paskiem papier.do wpisu, z boczną europerforacją do wpięcia w segregator szt. 800
segregator A4 z mech.kolorowy,szer.7,5 cm wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,dolne krawędzie wzmacniane metalowymi okuciami szt. 400
segregator A4 z mech.kolorowy,szer.5 cm wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,dolne krawędzie wzmacniane metalowymi okuciami szt. 250
teczka A4 tekturowa wiązana – biała / 50 szt opak. 25
teczka A4 PCV wiązana – różne kolory szt. 500
teczka A4 z gumką – różne kolory szt. 300
teczka do podpisu A4 wyk.z kartonu zewnątrz powleczona tworzywem o strukturze skóry różne kolory),wewn.20 przekładek z otworami wglądowymi,grzbiet harmonijkowy. szt. 5
taśma biurowa klejąca przezroczysta 18mm x 30m szt. 150
taśma pakowa brązowa 50mm x 50m szt. 20
taśma pakowa przezroczysta 50mm x 50m szt. 20
taśma dwustronnie klejąca 50mm x 10m szt. 10
temperówka z pojemnikiem szt. 50
tusz do stempli automatycznych – różne kolory szt. 250
zeszyt A4 – 96 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 96 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 80 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 60 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 32 kart/kratka szt. 50
zszywki biurowe 23/10 / 1000 sztuk opak. 15
zszywki biurowe 24/6 / 1000 sztuk opak. 1250
zszywacz biurowy na około 50 kart szt. 25
zszywacz na 100 kart szt. 10
zakreślacz ze ściętą końcówką do zaznaczania tekstu bez jego zamazywania – różne kolory szt. 200
koperta biała wym.60x65 mm HK szt. 1000
taśma do drukarki „DYMO” 12 mm czarno/biała szt. 8
płyta CD Verbatim PrintTable 700 Mb szt. 8000
kalendarz książkowy A5 1 dzień / stronę twarda okładka szt. 30
kalendarz książkowy B5 1 tydz. / 2 strony twarda okładka szt. 5
kalendarz książkowy A4 1 dzień / stonę twarda okładka szt. 15
kalendarz książkowy A4 1 tydz. / 2 strony twarda okładka szt. 10
kalendarz na biurko stojący , pionowy 1 tydz. / stronę , kartki przekładane szt. 13
kalendarz na biurko stojący , poziomy 1 tydz. / stronę , kartki przekładane szt. 10
Kalendarz – podkład na biurko format A2 52 strony z nadrukiem tygodniowego planu zajęć klejony wzdłuż górnej krawędzi,od spodu tektura usztywniająca z zawijaną listwą zabezpieczającą nie klejoną krawędź przed zaginaniem rogów szt. 5
podkładka z klipsem A4 szt. 10
kalendarz trójdzielny na 2020 r. do zawieszenia na ścianę Widok 3 mies. z przesuwnym okienkiem do zazn. szt. 5
Przekładki kartonowe indeksujące w opakowaniu 100 szt. opak. 15
Pudło archiwizacyjne z zamykanym wiekiem. Wykonane z twardej tektury. Przeznaczone do przechowywania dokumentów, katalogów, materiałów w teczkach. Posiadające otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie pudła z regału. Frontowa czesc z nadrukowaną formatką do opisu zawartości. Posiadające wyprofilowane kontury pasujące pod klasyczne półki na dokumenty - pudło może stać na nich zarówno w pionie jak i poziomie. Wymiary 100 x 325 x 260 mm. szt. 500

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.5.5.) Wartość części: 74354,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111250,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111250,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111250,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Arton Stusio Sp. Jawna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: nie dotyczy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7311714188

7.3.3) Ulica: ul. Piłsudskiego 3f

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90447,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-14 do 2023-02-13

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 91456,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91456,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 91456,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arton Stusio Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7311714188

7.3.3) Ulica: ul. Piłsudskiego 3f

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74354,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-02-14 do 2023-02-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.