eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa i nabiału na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2022-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa i nabiału na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SOPOCIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191348321

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-731

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@sanatorium-helios.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatorium-helios.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031224

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00031223/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - INFORMACJE DODATKOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
W postępowaniu została odrzucona jedna oferta Wykonawcy:
Jarosław Jaworowicz z siedzibą 75 – 120 Koszalin, ul Szczecińska 8-10;
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr VIII.
Uzasadnienie faktyczne
W wyniku dokonywania czynności otwarcia ofert tj. deszyfrowania oferty za pośrednictwem Systemu Automatycznej Weryfikacji wykryto plik zaszyfrowany kluczem do innego postępowania, co uniemożliwiło Zamawiającemu otwarcie oferty nr VIII.

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona
lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W postępowaniu została odrzucona jedna oferta Wykonawcy:
Jarosław Jaworowicz z siedzibą 75 – 120 Koszalin, ul Szczecińska 8-10;
Uzasadnienie odrzucenia oferty nr VIII.
Uzasadnienie faktyczne
W wyniku dokonywania czynności otwarcia ofert tj. deszyfrowania oferty za pośrednictwem Systemu Automatycznej Weryfikacji wykryto plik zaszyfrowany kluczem do innego postępowania, co uniemożliwiło Zamawiającemu otwarcie oferty nr VIII.

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona
lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.