eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › Termomodernizacja 3 budynk闚 po這穎nych w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11-15 i 21Og這szenie z dnia 2022-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zmianie og這szenia
Termomodernizacja 3 budynk闚 po這穎nych w Mys這wicach przy ul. Robotniczej numer 3, 7-11-15 i 21

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Mysowice

1.2.) Oddzia zamawiaj帷ego: Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.4.) Adres zamawiaj帷ego:

1.4.1.) Ulica: Partyzant闚 21

1.4.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.4.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.6.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00028855

2.2.) Data og這szenia: 2022-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGΜSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu,

3.2.) Numer zmienianego og這szenia w BZP: 2022/BZP 00022565/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego og這szenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

5.4. Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Przed zmian:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, wyka瞠, 瞠:

a) wykona nale篡cie i prawid這wo uko鎍zy co najmniej:

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 II zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 III zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z brutto ka盥a.UWAGA: W przypadku, gdy warto嗆 zam闚ie wykazanych przez wykonawc celem potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 na walut polsk w oparciu o 鈔edni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszcz璚ia post瘼owania. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs NBP, zamawiaj帷y przyjmie kurs 鈔edni z ostatniej tabeli przed wszcz璚iem post瘼owania.

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres rob鏒 budowlanych b璠zie stanowi cz窷 rob鏒 o szerszym zakresie, Wykonawca zobowi您any jest wyodr瑿ni rodzajowo i kwotowo roboty, o kt鏎ych mowa powy瞠j.b) dysponuje lub b璠zie dysponowa i skieruje do realizacji zam闚ienia:

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 II zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 III zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.

UWAGA: W przypadku Wykonawc闚 zagranicznych dopuszcza si kwalifikacje r闚nowa積e do zdobytych w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i.

UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 陰czenia funkcji, w przypadku os鏏, kt鏎e posiadaj uprawnienia w wi璚ej ni jednej specjalno軼i.

UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆, by jedna osoba pe軟i豉 funkcj w stosunku do poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia w przypadku, kiedy oferta sk豉dana jest na wi璚ej ni jedn cz窷 zam闚ienia.c) posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, w wysoko軼i co najmniej:

25 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 I

25 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 II

30 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 III

UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie si stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 . 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

UWAGA: W przypadku sk豉dania oferty na wi璚ej ni jedn cz窷 w niniejszym post瘼owaniu, wykonawca musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert jako sum poszczeg鏊nych cz窷ci, na kt鏎e sk豉da ofert. Przyk豉dowo, je郵i wykonawca sk豉da ofert na cz窷 1 i 2 – musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie na poziomie 55 os鏏, a je郵i sk豉da ofert na wszystkie cz窷ci - musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie na poziomie 80 os鏏.Ocena spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana wg formu造 spe軟ia - nie spe軟ia, w oparciu o z這穎ne dokumenty i o鈍iadczenia.

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, wyka瞠, 瞠:

a) wykona nale篡cie i prawid這wo uko鎍zy co najmniej:Wykonawca zg豉sza si do jednej cz窷ci post瘼owania, powinien udokumentowa:W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 II zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 III zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z brutto ka盥a.Wykonawca zg豉sza si do dw鏂h cz窷ci post瘼owania, powinien udokumentowa:W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I i II zam闚ienia:

- cztery roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I i III zam闚ienia:

- cztery roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I i III zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z brutto ka盥a oraz dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 II i III zam闚ienia:

- dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z brutto ka盥a oraz dwie roboty budowlane polegaj帷e na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a.Wykonawca zg豉sza si do wszystkich trzech cz窷ci post瘼owania, powinien udokumentowa:Wykonanie czterech rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 900 000,00 z brutto ka盥a oraz dw鏂h rob鏒 budowlanych polegaj帷ych na termomodernizacji czynnego obiektu budowlanego – o warto軼i nie mniejszej ni 1 500 000,00 z brutto ka盥a.UWAGA: W przypadku, gdy warto嗆 zam闚ie wykazanych przez wykonawc celem potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 na walut polsk w oparciu o 鈔edni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszcz璚ia post瘼owania. Je瞠li w tym dniu nie b璠zie opublikowany 鈔edni kurs NBP, zamawiaj帷y przyjmie kurs 鈔edni z ostatniej tabeli przed wszcz璚iem post瘼owania.

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres rob鏒 budowlanych b璠zie stanowi cz窷 rob鏒 o szerszym zakresie, Wykonawca zobowi您any jest wyodr瑿ni rodzajowo i kwotowo roboty, o kt鏎ych mowa powy瞠j.b) dysponuje lub b璠zie dysponowa i skieruje do realizacji zam闚ienia:

W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 I zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 II zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.W przypadku sk豉dania oferty na cz窷 III zam闚ienia:

- co najmniej 1 osob w roli kierownika budowy - posiadaj帷 uprawnienia bez ogranicze w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym upowa積iaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i.

UWAGA: W przypadku Wykonawc闚 zagranicznych dopuszcza si kwalifikacje r闚nowa積e do zdobytych w innych pa雟twach, na zasadach okre郵onych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

UWAGA: Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane oraz – zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i.

UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 陰czenia funkcji, w przypadku os鏏, kt鏎e posiadaj uprawnienia w wi璚ej ni jednej specjalno軼i.

UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆, by jedna osoba pe軟i豉 funkcj w stosunku do poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia w przypadku, kiedy oferta sk豉dana jest na wi璚ej ni jedn cz窷 zam闚ienia.c) posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, w wysoko軼i co najmniej:

25 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 I

25 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 II

30 pracownik闚, je瞠li oferta jest sk豉dana na cz窷 III

UWAGA: Przez zatrudnienie rozumie si stosunek pracy zdefiniowany w art. 22 . 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

UWAGA: W przypadku sk豉dania oferty na wi璚ej ni jedn cz窷 w niniejszym post瘼owaniu, wykonawca musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert jako sum poszczeg鏊nych cz窷ci, na kt鏎e sk豉da ofert. Przyk豉dowo, je郵i wykonawca sk豉da ofert na cz窷 1 i 2 – musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie na poziomie 55 os鏏, a je郵i sk豉da ofert na wszystkie cz窷ci - musi posiada 鈔ednioroczne zatrudnienie na poziomie 80 os鏏.Ocena spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana wg formu造 spe軟ia - nie spe軟ia, w oparciu o z這穎ne dokumenty i o鈍iadczenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego og這szenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.1. Termin sk豉dania ofert

Przed zmian:
2022-02-01 10:00

Po zmianie:
2022-02-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmian:
2022-02-01 10:30

Po zmianie:
2022-02-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, kt鏎y nale篡 doda lub zmieni:

8.4. Termin zwi您ania ofert

Przed zmian:
2022-03-02

Po zmianie:
2022-03-09

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany wprowadzone w wyniku pyta i odpowiedzi nr 1 z dnia 20/01/2022 - dok豉dna tre嗆 pojawi豉 si na stronie prowadzonego post瘼owania

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.