eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego wraz z nabyciem drewna pozyskanego z wycinki.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210466977

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Skoki 21

1.4.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpmiedzyrzecz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/zdp_miedzyrzecz/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028802

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00028446/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego wraz z nabyciem drewna pozyskanego z wycinki.

Po zmianie:
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego wraz z nabyciem drewna pozyskanego z wycinki.
Szczegółowy zakres prac objęty niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do OPZ – wykaz drzew do wycinki.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczne ścinanie drzew do poziomu gruntu;
b) okrzesania pozyskanego drewna (grubiznę – ø ≥ 10 cm w cieńszym końcu);
c) ułożenie pozyskanego drewna w granicach pasa drogowego w sposób nieograniczający
i niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (min. 0,5 m od krawędzi jezdni) oraz
w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna (przez Zamawiającego);
d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o usunięciu drzew (etapami – numerami dróg);
e) transport ściętego drewna na własny plac składowy (po wykonaniu obmiaru);
f) bezzwłoczne uporządkowanie terenu w obrębie wycinanych drzew (jezdnia, pobocze, chodnik, rów przydrożny) z pozostałych po wycince gałęzi, pni, trocin, kory;
g) nabycie drewna po cenach obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych zgodnych
z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ oraz w ilości potwierdzonej protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Po zmianie:
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego.
Szczegółowy zakres prac objęty niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do OPZ – wykaz drzew do wycinki.
Po wycince drzew Wykonawca będzie zobligowany do nabycia drewna na zasadach określonych w OPZ i PPU. Nabycie drewna nastąpi po cenach obowiązujących w Zarządzie Dróg Powiatowych, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ oraz w ilości potwierdzonej protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczne ścinanie drzew do poziomu gruntu;
b) okrzesania pozyskanego drewna (grubiznę – ø ≥ 10 cm w cieńszym końcu);
c) ułożenie pozyskanego drewna w granicach pasa drogowego w sposób nieograniczający
i niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (min. 0,5 m od krawędzi jezdni) oraz
w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna (przez Zamawiającego);
d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o usunięciu drzew (etapami – numerami dróg);
e) transport ściętego drewna na własny plac składowy (po wykonaniu obmiaru);
f) bezzwłoczne uporządkowanie terenu w obrębie wycinanych drzew (jezdnia, pobocze, chodnik, rów przydrożny) z pozostałych po wycince gałęzi, pni, trocin, kory;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.