eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › "Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2023-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276247465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpyskowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpyskowice.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.szpitalpyskowice.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/28663678

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa leków do apteki Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5a9aa4d-645b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00008233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062597/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa leków do Apteki Szpitala w Pyskowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442766/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sp/AZP/382/8/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. ACC 200 tablmusujące 20 tabl – 50 op.
2. Acetylcysteine inj.0,3g/3ml 5 amp – 20 op.
3. Acidum folicum 0,005g 30 tabl – 10 op.
4. Acidum folicum 0,015g 30 tabl – 5 op.
5. Aclotin 250 mg 60 tabl powl – 1 op.
6. Adenocor 3mg/ml 6 fiol 2ml – 2 op.
7. Betadine maść 10% 20 gr – 8 op.
8. Aethylum chloratum 70g aerosol – 10 op.
9. Diprophos inj. 6,43mg+2,63mg 1ml 5 amp. – 2 op.
10. Aldactone 200mg 10ml 10amp – 1 op.
11. Allupol 0,1g 50 tabl – 40 op.
12. Altacet 6 tabl – 80 op.
13. Altaziaja 1% żel 75g – 90 op.
14. Amlozek 0,005g30 tabl – 40 op.
15. Amlozek 0,01g30 tabl – 20 op.
16. Anesteloc 20mg28 tabl – 1 op.
17. Anesteloc 40mg*28 tabl – 80 op.
18. Antidol 15 Paracetamol 500mg+ Codeini Phosphas 15mg10 tabl – 1 op.
19. Aphtin płyn 20%10g – 120 op.
20. Arcalen maść 30g – 2 op.
21. Pradaxa 110mg 180 kaps tward. – 10 op.
22. Asamax 500mg100 tabl dojelitowych – 8 op.
23. Ascofer 50 draż – 20 op.
24. Aspar 50 tabl – 50 op.
25. Atrovent N aerozol 10ml – 2 op.
26. Bellapan 0,25mg*20 tabl. – 5 op.
27. Berotec N aerozol 200dawek /10ml – 2 op.
28. Betadine płyn 10% 30 ml – 6 op.
29. Bisacodyl 0,00530draż. – 30 op.
30. Dulcobis 0,016 czop – 120 op.
31. Biseptol 480 20 tabl – 5 op.
32. Biseptol 960 10 tabl – 10 op.
33. Devicap krople 15000 j.m/ml 10 ml – 10 op.
34. Bisocard 10mg60 tab powl. – 2 op.
35. Bisocard 2,5mg60 tab. powl. – 10 op.
36. Bisocard 5mg60 tab. powl. – 20 op.
37. Bromergon 2,5mg30 tabl – 5 op.
38. Budesonide 0,4mg60 kaps – 15 op.
39. Buscolisin 0,02g/ml10amp – 10 op.
40. Diclofenac 100mg 10 czopków – 20 op.
41. Lorafen 2,5mg 25 tabl. – 3 op.
42. Calcium mus 12 tabl. – 60 op.
43. Calperos 1000 100caps – 3 op.
44. Carbo Activ 20 kaps. – 20 op.
45. Cavinton 0,01/2ml10amp – 1 op.
46. Celeston 4mg1 amp – 30 op.
47. Xifaxan 200mg 28 tabl. – 10 op.
48. Imodium instant 2mg 6 tabl. uleg.rozp. w jamie ustnej – 5 op.
49. Cinnarizinum 0,02550 tabl. – 10 op.
50. Clotrimazol 100mg6 szt tabl. dopochwowe – 5 op.
51. Clotrimazol krem 20g – 10 op.
52. Fluconazole 200mg7 tabl – 5 op.
53. Crotamiton 10% maść 40g – 2 op.
54. Crotamiton10%100ml – 2 op.
55. Cusi Erythromycini maść oczna 0,5% 3,5g -10 op.
56. Cyclonamine 0,25g30 tabl. – 30 op.
57. Debelizyna pasta 100g – 1 op.
58. Delacet płyn 100g – 2 op.
59. Detreomycyna 2% maść 5g – 40 op.
60. Diclac 0,075g/3ml10 amp. – 15 op.
61. Depo-Medrol inj. 0,04g/1ml 1ml1fiol. – 10 op.
62. Płyn Lugola r-r glicerynowy 20g – 20 op.
63. Distreptaza6czop - 20 op.
64. Dobutamina 250mg1 filol – 30 op.
65. Dopegyt 0,25g50 tabl – 20 op.
66. Lacipil 4mg 28 tabl. – 5 op.
67. Duphaston 0,01g20 tabl – 15 op.
68. Ebrantil 0,025g/5ml5 amp – 15 op.
69. Effox long 0,05g30 tabl – 15 op.
70. Encorton 0,005g100 tabl – 5 op.
71. Encorton 0,020g20 tabl – 1 op.
72. Esputicon 0,05g100 caps – 70 op.
73. Estrofem 0,002g 28 tabl – 55 op.
74. Ethambutol kaps 250mg250 – 1 op.
75. Euphillin long 0,330 caps – 10 op.
76. Euthyrox N 25 50 tab – 5 op.
77. Euthyrox N 0,05mg100tabl – 10 op.
78. Euthyrox N 0,075mg100tabl – 5 op.
79. Euthyrox N 0,100mg100tabl – 5 op.
80. Euthyrox N 0,150mg100tabl – 1 op.
81. Dexamethasone tabl. 4 mg 20 – 2 op.
82. Ferrum Lek 2ml50 amp – 15 op.
83. Flegamina 0,008g40 tabl – 5 op.
84. Flegamina syr 120ml 4mg/5ml bez cukru – 1 op.
85. Fluconazol 2mg/ml 100ml10 flakon – 10 op.
86. Fortrans 74g 48 saszetek – 30 op.
87. Furaginum 0,05g30 tabl – 100 op.
88. Galpent 100mg30 tabl – 2 op.
89. Tractocile 6,75mg/0,9 ml x 1 fiol – 1 op.
90. Gentamicin 0,3% krople do oczu 5ml – 1 op.
91. Glicerynowe czop.2g 10szt. – 40 op.
92. Glucobay 100mg90 tabl – 1 op.
93. Glucobay 50mg90 tabl – 1 op.
94. Glux 30% po 0,7ml 100 szt – 2 op.
95. Glucosum 20%10ml10 amp – 10 op.
96. Glucosum 40% 10ml10amp – 20 op.
97. Tractocile 37,5 mg/5 mlx 1 fiol – 2 op.
98. Gynalgin 10 Tabl. dopochwowych – 10 op.
99. Exacyl tabl 500mg20 tabl – 25 op.
100. Madopar 62,5 tab do sporządzania zaw. 50Mg+12,5mg x100 tabl – 2 op.
101. Madopar 62,5 kaps 50 mg+12,5 mg x 100 kaps – 2 op.
102. Hemorol 12 czop – 35 op.
103. Hemorigen30 tabl – 2 op.
104. Heparyna 300j.m./g 20 g krem – 1 op.
105. Heparegen tab. 100mg100 szt. – 50 op.
106. Hepa-Merz 5g/10ml inj.10 amp – 3 op.
107. Maxicortan 10mg/g krem 15g – 5 op.
108. Hydrocortisonum 20mg20 tabl – 2 op.
109. Ibuprofen 200mg60 tabl – 200 op.
110. InfectoScab 5% 30g – 2 op.
111. Ibufen zaw. 4% (0,2g/5ml) 100 ml – 2 op.
112. Kaldyum 600mg100 kaps – 60 op.
113. Kalium effervescens bezcukrowe3g20 torebek – 110 op.
114. Ketonal 0,1g/2ml10 amp – 260 op.
115. Konakion 2mg/0,2 ml 5 amp – 140 op.
116. Luminal 15mg10 tabl – 1 op.
117. Lactulosum 7,5g/15ml syrop 150ml – 35 op.
118. Laticort 0,1% maść 15g – 1 op.
119. Lidocain 10% 38g aerosol – 20 op.
120. Linomag maść 30g – 100 op.
121. Lorafen 0,001g25 tabl – 5 op.
122. Luminal 15mg10 tabl – 1 op.
123. Luteina 0,0530 tabl podjęzykowych – 10 op.
124. Luteina 0,05g30 tabl.dopochwowych – 10 op.
125. Luteina 0,1g30 tabl dopochwowych – 20 op.
126. Metizol 0,005g50 tabl – 10 op.
127. Mova-nitrat 50 pipetek – 15 op.
128. Naproxen żel 1,2%50g – 20 op.
129. Xonvea 10mg+10mg 20 tabl. dojelit.- 10 op.
130. Nifuroxazyd 0,1g24 tabl – 20 op.
131. Nitromint aer.0,4200 dawek – 2 op.
132. Nystatyna granulat-zaw. 2,784 mln j.m./5,08 mg 28 ml – 2 op.
133. Nystvagin 100000j.m10 tabl. dopochwowych – 40 op.
134. Nystatyna 500000j.m16 draż – 10 op.
135. Ondansetron 2mg/ml 5x 2ml – 30 op.
136. Ondansetron 2mg/ml 5x 4ml – 10 op.
137. Ondansetron 4 mg10 tabl roz w jamie ustnej – 20 op.
138. Ondansetron 8 mg10 tabl roz w jamie ustnej – 10 op.
139. Oxycort maść 10g – 10 op.
140. Oxytocin 5j.m/ml5 amp – 400 op.
141. Madopar 125 kaps 100mg+25 mg x 100 kaps – 2 op.
142. Pabi-dexamethason 0,001g20 tabl – 1 op.
143. Panthenol 130g aerosol – 1 op.
144. Paracetamol 0,05g10 czop. – 1 op.
145. Paracetamol 0,5g10 czop – 1 op.
146. Paracetamol 0,5g50 tabl – 260 op.
147. Polsen 10mg20 tabl – 1 op.
148. Pedicetamol 100mg/ml r-r doustny 30 ml – 1 op.
149. Perlinganit 0,01g/10ml10 amp – 3 op.
150. Pernazinum 0,02520 tabl – 2 op.
151. Polstygminum 10 amp – 200 op.
152. Pradaxa 150mg 180 kaps tward – 5 op.
153. Promazin 25mg60 draż – 1 op.
154. Promazin 50mg 60 draż – 1 op.
155. Siarczan protaminy 1% amp5 ml 10 amp – 1 op.
156. Pyrantelum 0,25g3 tabl. – 2 op.
157. Enema płyn 150 ml – 1000 op.
158. Relanium 0,01g/2ml 50 amp. – 15 op.
159. Relanium 2mg20 tabl – 10 op.
160. Relanium 5mg20 tabl – 35 op.
161. Salbutamol 0,5mg/ml10 amp – 2 op.
162. Salvia -fix 30 saszetek – 5 op.
163. Scopolan 0,01g6 czop – 100 op.
164. Skin protect 120 ml – 2 op.
165. Somastatin-Eumedica 3 mg proszek+ rozpuszczalnik – 5 op.
166. Oxytocin 5j.m/ml10 amp temp. przechowywania do 25°C – 20 op.
167. Spasticol 1,5g10 czop – 30 op.
168. Spironol 0,025g100 tabl – 10 op.
169. Spironol 0,100g20 tabl – 12 op.
170. Thiocodin10 tabl – 70 szt.
171. Torecan 0,0065g6 czop – 10 op.
172. Torecan 0,0065g50 tabl. – 1 op.
173. Torecan inj 0,0065/ml 5amp – 2 op.
174. Trilac 20 kaps – 5 op.
175. Urosept 0,160 draż – 50 op.
176. Ventolin 0,1mg200 dawek – 5 op.
177. Ventolin płyn 0,2% 2,5ml20 – 10 op.
178. Nitrendypina 10mg30 tabl – 5 op.
179. Vinpocetine 0,005g50 tabl – 10 op.
180. Vit. B comp50 draż – 2 op.
181. Vit. B1 0,003g50 tabl – 2 op.
182. Vit. B1 0,025g50 tabl – 20 op.
183. No-spa 40mg/2ml 5 amp – 480 op.
184. Vit. B6 0,05g50 tabl. – 5 op.
185. Vit. C 0,250 draż – 10 op.
186. Warfin 3 mg100 tabl – 4 op.
187. Warfin 5 mg100 tabl – 2 op.
188. Losacor 50mg30 tabl pow – 10 op.
189. Linagliptin tab. powl. 5 mg 28 tab. – 1 op.
190. No-spa 40mg 20 tabl – 150 op.
191. Proursan 250mg 90 kap. – 1 op.
192. Ubretid 5mg 20 tab. – 1 op.
193. Nebbud 0,25mg/2ml 20 amp – 2 op.
194. Nebbud 0,5 mg/2ml 20 amp – 2 op.
195. Ibufen zaw. 2% (0,1g/5ml) 100 ml – 1 op.
196. Paracetamol czop 0,125g 10 szt – 1 szt.
197. Thyrozol 5mg 50 tabl – 2 op.
198. Dormicum 7,5 mg10 tabl – 30 op.
199. Esputicon krople 980mg/g 5g – 1 op.
200. Moviprep proszek zestaw ( 2+2 torebki) – 2 op.
201. CitraFleet proszek 2 saszetki – 50 op.
202. Kanavit 10mg/ml5 amp – 90 op.
203. Nasivin soft 0,01% krople do nosa 5ml – 1 op.
204. Krem na odparzenia dla niemowląt 30-60g – 2 op.
205. Roztwór soli morskiej izotoniczny dla niemowląt spray 50-150ml – 1 op.
206. Levofloxacin roztw. do infuzji 5mg/ml 100ml 1szt – 50 op.
207. Levofloxacin 500mg tabl. powl.10 szt – 2 op.
208. Valsacor 160mg 28 tabl. powl.- 1 op.
209. Monural granul. do sporz. r-ru doustnego 3g, 1 sasz.a 8g – 30 szt.
210. Macmiror complex 500 glob. Dopochw. 8 szt – 10 op.
211. Skudexa 75mg+25mg tabl. powl. 20 szt – 2 op.
212. Gabapentin 300mg kaps.twarde 100 szt – 2 op.
213. Pregabalin 75mg kaps.twarde 56 szt – 2 op.
214. Pregabalin 150mg kaps.twarde 56 szt – 2 op.
215. Rifampicinum 300mg100 kaps – 2 op.
216. Pyrazinamid 500mg250 tabl – 1 op.
217. Rifamazid 150mg+100mg kaps 100 kaps – 1 op.
218. Rifampicinum 150mg100 kaps – 1 op.
219. Biosotal 40mg60 tabl – 10 op.
220. Biosotal 80mg30 tabl – 5 op.
221. Escitalopram 10mg 28 tabl. – 2 op.
222. Telmisartan 40 mg 28 tabl. – 2 op.
223. Telmisartan 80mg 28 tabl. – 2 op.
224. Nebivolol 5mg 28 tabl. – 5 op.
225. Lacipil 4 mg 28 tabl. – 5 op.
226. Rosuvastatin 10mg 28 tabl. – 5 op.
227. Eplerenone 25mg 20 tabl. – 5 op.
228. Luttagen 100 mg 30 kaps. Miękkich – 5 op.
229. Monover 100mg/ml Fe 5 amp. – 4 op.
230. Pentasa 1g/100ml zawiesina doodbytnicza 7 but. – 2 op.
231. Protifar proszek 225g – 2 op.
232. Ketrel 25mg 30 tabl – 5 op.
233. Lercanidypine hydrochl. 10 mg 28 tabl. – 2 op.
234. Pimafucort krem 15g – 2 op.
235. Posterisan H 10 czopków – 10 op.
236. Chlorchinaldin 2 mg 40 tabl. do ssania – 2 op.
237. Procto-glyvenol 30g krem doodbytniczy – 5 op.
238. Fluomizin 10mg 6 tabl. dopochwowe – 5 op.
239. Prepidil 0,5mg /3g żel – 1 szt.
240. Utrogestan 200mg 15 kaps. Dopochw. – 2 op.
241. ProbioDr 60 kaps. – 125 op.
242. Reasec 2,5mg+0,025mg 20 tabl. – 5 op.
243. Metypred 4mg 30 tabl – 5 op.
244. Metypred 16mg 30 tabl. – 5 op.
245. Letrox 50mcg 50 tabl. – 10 op.
246. Letrox 75mcg 50 tabl. – 10 op.
247. Iporel 0,075mg 50 tabl. – 5 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33616000-1 - Witaminy

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33651200-0 - Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego

33661200-3 - Środki przeciwbólowe

33622300-9 - Środki moczopędne

33622500-1 - Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego

33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33661100-2 - Środki znieczulające

4.5.5.) Wartość części: 153000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Buprenorphine 35 mcg/h 20mg plaster TTS 5szt – 5 op.
2. Buprenorphine 52,5 mcg/h 30mg plaster TTS5szt – 1 op.
3. Buprenorphine 70 mcg/h 40mg plaster TTS5szt – 1 op.
4. Oxynorm 10 mg/ml 1 ml10 amp. – 1 op.
5. Oxynorm10 mg/ml 2 ml 10 amp. – 1 op.
6. Fentanyl 0,l mg/2ml 50 amp – 60 op.
7. Fentanyl TTS plastry 100mcg/h5szt – 1 op.
8. Fentanyl TTS plastry 25mcg/h5szt – 1 op.
9. Fentanyl TTS plastry 50mcg/h5szt – 1 op.
10. Fentanyl TTS plastry 75mcg/h5szt – 1 op.
11. Ketanest 10mg/ml 20ml5 amp – 2 op.
12. Morphinium h/chlor 0,0110 amp – 60 op.
13. Morphinium h/chlor 0,0210 amp – 25 op.
14. Morphinum sulfas spinal 0,1% 1mg/2ml 10 amp – 20 op.
15. Sevredol 20 mg 60 tabl – 1 op.
16. Fentanyl 0,5mg/10ml50 amp– 1 op.
17. Accordeon tab. o przedł. uwaln. 10 mg100 tab. – 1 op.
18. Accordeon tab. o przedł. uwaln. 5 mg100 tab. – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661200-3 - Środki przeciwbólowe

4.5.5.) Wartość części: 8415,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Amoxicil.+ acid clav 1g tabl14 – 40 op.
2. Amoxicil.+acid clav.0,62521tabl – 1 op.
3. Amoxicillinum 1000mg16 tab – 60 op.
4. Amoxicillinum 500mg16 tab – 40 op.
5. Amoxicillinum+ acid.clav 0,6g1 fiol – 50 szt.
6. Amoxicillinum+acid.clavu 1,2g1 fiol – 1500 szt.
7. Ampicillin 2gr fiol – 200 szt.
8. Ampicillin 500 mg fiol – 300 szt.
9. Clarithromycin 0,5g1fiol – 20 szt.
10. Clarithromycin 500mg14tab – 5 op.
11. Dexapolcort aer 55g – 5 szt.
12. Doxycyklinum 100 mg10 kap – 40 op.
13. Doxycyklinum 100mg/5ml 10 amp – 20 op.
14. Unasyn 1,5g 1 fiol – 50 szt.
15. Colistin 1000 000 j.m20 fiol – 4 op.
16. Neomycinum 250mg16 tab – 1 op.
17. Neomycinum aer 55g – 2 op.
18. Oxycort aer 55g – 3 op.
19. Ampicillin 1gr fiol. – 200 szt.
20. Unasyn 2g+1g 1 fiol. – 50 szt.
21. Syntarpen 1 g 1 fiol. – 100 szt.
22. Syntarpen 500mg16 tabl – 2 op.
23. Penicyllinum crystaliiisatum 1 mln. j.m fiolka – 40 op

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.5.5.) Wartość części: 47600,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cefazolinum 1g1 fiol – 1000szt.
2. Cefrtiaxonum 1g1 fiol iv,im – 600szt.
3. Cefuroximum 1500mg1 fiol – 500szt.
4. Cefuroximum 750mg 1 fiol – 20szt.
5. Ciprofloxacyna 0,4g/200ml 1 – 1000szt.
6. Ciprofloxacyna 0,2g/100ml 1 – 500szt.
7. Metronidazol 0,5% 100ml 1 – 2500szt.
8. Ciprofloxacyna 500mg10 tabl – 40 op.
9. Cefuroxime 250mg10 tabl – 1 op.
10. Cefuroxime 500mg10 tabl – 5 op.
11. Ceftriaxonum 2g1 fiol iv, im – 2500sz.
12. Biodacyna 1g/4 ml1 fiol – 100sz.
13. Biodacyna 250mg 1 fiol – 30szt.
14. Biotum 1g 1 fiol – 100szt.
15. Cefazolinum 2g1 fiol – 50szt.
16. Cefotaxime 1g 1 fiolka – 50szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.5.5.) Wartość części: 63750 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Vancomycin 0,5mg5fiol. – 30 op.
2. Vancomycin 1g5fiol. – 10 op.
3. Clindamycinum 300mg16 kaps – 5 op.
4. Clindamycinum 600mg/4ml5 – 15 op.
5. Gentamycinum 80 mg 10 amp iv/im – 10 op.
6. Imipenem +cilastatin 500mg10 fiol – 10 op.
7. Meronem 0,5g10 fiol – 30 op.
8. Meronem 1g10 fiol – 10 op.
9. Tygacil 50mg 10 fiol – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.5.5.) Wartość części: 23800,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

10. Gliclazidum MR 60mg 60tabl – 5 op.
11. Indapamidinum SR 1,5 mg 90 tabl – 5 op.
12. Perindoprilum Argininum 10 mg 90 tabl – 5 op.
13. Perindoprilum Argininum 5 mg 90 tabl – 5 op.
14. Perindoprilum10mg+amlodipinum10mg90 tabl – 1 op.
15. Perindoprilum10mg+amlodipinum5mg90 tabl – 1 op.
16. Perindoprilum2,5mg+indapamidum 0,625mg90 tabl – 1 op.
17. Perindoprilum5mg+amlodipinum10mg90 tabl – 1 op.
18. Perindoprilum5mg+amlodipinum5mg90 tabl – 1 op.
19. Perindoprilum5mg+indapamidum1,25mg90 tabl – 1 op.
20. Trimetazidyna MR 35 mg90 tabl2 – 2 op.
21. Gliclazidum MR 30mg 90tabl – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33622300-9 - Środki moczopędne

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

4.5.5.) Wartość części: 340,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dieta wspomagająca leczenie ran, niekompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, do podaży doustnej – 35 op.
2. Dieta kompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, do podaży doustnej – 70 op.
3. Dieta kompletna pod względem odżywczym, w proszku, wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa, bezresztkowa, do podaży doustnej – 30 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.5.5.) Wartość części: 7225,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cordarone 50mg/ml6 amp – 100 op.
2. Depakine-chrono 300mg30 tabl – 2 op.
3. Depakine-chrono 500mg30 tabl – 5 op.
4. Plavix 75mg28 tabl – 10 op.
5. Resonium A 454g – 5 op.
6. Mononit retard 100mg30 tabl – 5 op.
7. Mononit 20mg60 tabl – 5 op.
8. Mononit 40mg30tabl – 5 op.
9. Mononit retard 60mg30 tabl – 5 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

4.5.5.) Wartość części: 3400,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Addiphos 20ml 10 fiol – 1op.
2. Aminosteril N- Hepa 8% 500ml – 30szt.
3. Dextran 40000j 250ml – 1szt.
4. Intralipid 20% 250ml – 5szt.
5. Mannitol 20 % 250ml szkło - 50szt.
6. Soluvit N inj. Dożyl. 10 fiol – 5 op.
7. Smoflipid 20% 100 ml 10 but. – 2 op.
8. Vitalipid N Adult 10ml 10 amp – 5 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33616000-1 - Witaminy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1020,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Aqua pro inj 500 ml – 900szt.
2. Glucoza 5% 1000ml – 20szt.
3. Glukoza 5% 500 ml – 3000szt.
4. Glukoza 5% 250 ml – 1000szt.
5. Glukoza 10% 500 ml – 20szt.
6. Natrium chloratum 0,9% 250 ml – 4500szt.
7. Natrium chloratum 0,9% 500 ml – 8000szt.
8. Natrium chloratum 0,9% 100ml – 6000szt.
9. Natrium chloratum 0,9% 1000ml – 100szt.
10. Solutio Ringeri 500ml – 20szt.
11. Gelaspan 500ml – 400szt.
12. Sterofundin ISO 1000ml – 1500szt.
13. Sterofundin ISO 500ml – 9000szt.
14. Paracetamol 1g/100 ml10 flak – 530 op.
15. Ibuprofen 400mg/ml 20m flak – 2 op.
16. Ibuprofen 600mg/ml 20m flak – 2 op.
17. Płyn do irygacji 0,9% NaCl 500 ml 1 but – 350szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 94278,60 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dieta hiperkaloryczna, bogatobiałkowa, zawierająca tłuszcze i olej rybi,do leczenia żyw.drogą przewodu pokarmowego (1,5 kcal/ml)500ml – 36szt.
2. Dieta kompletna, hiperkaloryczna,o neutralnym smaku do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego (1,5 kcal/ml) 500ml – 24szt.
3. Dieta kompletna, normokaloryczna,o neutralnym smaku do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego (1 kcal/ml) 500ml – 24szt.
4. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyłę centralną o poj 1250-1500 ml - 70szt.
5. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyłę centralną o poj 1875-2000 ml - 5szt.
6. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyły obwodowe o poj 1250-1500 ml zawierające MCT/LCT – 200szt.
7. Worki 3 komorowe żywieniowe do podania przez żyły obwodowe o poj 1875-2000 ml zawierające MCT/LCT –
5szt.
8. 3-komorowy zestaw do całk. żyw. pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową, olej rybi i kwasy omega-3 o poj. 625ml podaż do żyły centr. – 10szt.
9. 3-komorowy zestaw do całk. żyw. pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową, olej rybi i kwasy omega-3
o poj.1250ml podaż do żyły centr. – 10szt.
10. 3-komorowy zestaw do całk.żyw. Pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową MCT/LCT 50;50 podaż do żyły centralnej o poj 625 ml – 10szt.
11. 3-komorowy zestaw do całk.żyw. Pozajelit. Zawierający emulsję tłuszczową MCT/LCT 50;50 podaż do żyły centralnej o poj 1250 ml – 10szt.
12. Koncentrat pierwiastków śladowych 5ml – 25szt.
13. Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach z Vitaminą K 5ml x 10 fol. – 4 op.
14. Zestaw do podania diet dojelitowych grawitacyjnie (uniwersalny z adapterem ) - Nutrifix Universal Adapter ENFit, nr kat.9240623 – 100szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33616000-1 - Witaminy

4.5.5.) Wartość części: 27115,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mleko dla niemowląt od 1 miesiąca życia o poj od 50ml-100 ml – 1600 szt.
2. Mleko początkowe dla wcześniaków o poj 70 ml – 1200 szt.
3. Mleko początkowe hipoalergiczne dla niemowląt HA od 50-100ml – 1000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.5.5.) Wartość części: 4250,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pabal 0,1mg/ml5 amp – 12 op.
2. Glypressin 1mg/8,5ml5 amp – 10 op.
3. Cytotec tabl 0,2mg42 tab – 15 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.5.5.) Wartość części: 12750,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Antytoksyna jadu żmij 500j – 1szt.
2. Immunoglobulina p/tężcowa 250 j.m. 1 ml dopuszczona do obrotu na terenie RP (karta charakterystyki) – 1 szt.
3. Immunoglobulinum Humanum Hepatitidis r-r do wstrzy. 180j.m./ml – 5szt.
4. Human Albumin 20% 50ml – 25szt.
5. Human Albumin 20% 100ml – 100szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33620000-2 - Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia

4.5.5.) Wartość części: 13600,00 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Acidum tranexamicum 500mg/5ml5 amp r-r do wstrzykiwań – 180 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.5.5.) Wartość części: 2295,00 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Natrium hydricum cum calce 4,5 kg granulat – 10 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 850,00 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Paski do glukometru 50 szt – 400 op. ( w zestawie glukometry kompatybilne z paskami)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33680000-0 - Wyroby farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 10540,00 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Anexate 0,1mg/ml5 amp – 2 op.
2. Hypnomidate 20mg/10ml 5 amp a 10ml – 2 op.
3. Chlorsuccilinum 0,210 amp – 10 op.
4. Cisatracurium 2mg/ml 5ml 5 amp – 10 op.
5. Etomidat lipuro 20mg/10ml10 amp – 3 op.
6. Marcaina spinal heavy 0.5%4ml5amp – 20 op.
7. Marcaina+adrenalina0.5%20ml5amp – 5 op.
8. Rocuronium 100mg/10ml 10 fiol – 15 op.
9. Rocuronium 50mg/5ml5 fiol – 15 op.
10. Ropimol 0,2 % 10ml 5 amp - 1 op.
11. Ropimol 1% 10ml5 amp – 1 op.
12. Bridion 2 ml amp 10 mg/ml10 amp. - 1 op.
13. Ropimol 0,5% 10ml 5 amp – 1 op.
14. Sevofluran 250 ml opakowanie szklane – 40 op.
15. Pancuronium roztw. do wtrzyk. 2mg/ml 10 amp a 2ml – 2 op.
16. Thiopental sodium 0,5 g prosz. do sporz. R-ru do strzyżyk a 25 fiol. – 1 op.
17. Bupivacainum hydrochloricum 0,5% 100mg/20ml 5 fiolek – 10 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.5.5.) Wartość części: 35700,00 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Barium sulfuricum 200ml 1szt – 5 op.
2. Omnipaque 300mg J/ml 20ml6 flak. – 10 op.
3. Omnipaque 300mg J/ml 50ml10 flak. – 4 op.
4. Omnipaque 300mg/ml 100ml10 flak – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 3400,00 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Actrapid penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
2. Mixtard 30 Penfill 100j/ml 3ml 5 wkł. – 10 op.
3. Gensulin N 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
4. Gensulin R 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
5. Humalog MIX 25 300 j.m./3ml5 wkładów – 2 op.
6. NovoRapid Penfill 100 j/ml 3ml 5 wkł. – 30 op.
7. Humulin M3 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
8. Humulin N 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
9. Humulin R 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
10. Insulatard HM penfil 300j.m./3ml5wkładów - 5 op.
11. Novomix 30 penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.
12. Novomix 50 penfil 300j.m./3ml5wkładów – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33615100-5 - Insulina

4.5.5.) Wartość części: 8075,00 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Acard 75mg60 tabl powl – 60 op.
2. Acenocumarol 4mg 60 tabl – 2 op.
3. Adrenalina 1mg/ml10amp – 40 op.
4. Allertec 10mg30 tabl powl – 1 op.
5. Amizepin 0,2g50 tabl – 2 op.
6. Atropina sulf. 0,001/ml10amp – 110 op.
7. Atorvasterol 20mg30 tabl – 1 op.
8. Avedol 12,5mg30 tabl – 10 op.
9. Avedol 6,25mg30 tabl – 1 op.
10. Biodacyna 0,3% krople do oczu – 1 op.
11. Haloperidol 1mg x40 tabl – 10 op.
12. Haloperidol 5 mg x 30 tabl – 1 op.
13. Haloperidol inj.0,005g/ml x 10 amp – 30 op.
14. Biseptol 480 inj10amp (Trimesolphar) – 40 op.
15. Calcium chloratum 10%10ml10 amp 0,67g/10ml – 5 op.
16. Witamina B 12 0,001g/2ml x 5 amp – 10 op.
17. Clemastinum 0,001g30 tabl. – 20 op.
18. Clemastinum 0,002/2ml5 amp – 5 op.
19. Cyclonamine 12,5% 250mg/2ml50 amp – 60 op.
20. Digoxin 0,1mg30 tabl – 15 op.
21. Digoxin 0,25mg30 tabl – 1 op.
22. Digoxin 0,5mg/2ml5 amp – 10 op.
23. Dopaminum hydrochlor.0,2g/5ml10 amp – 30 op.
24. Doxonex 2mg30 tabl – 5 op.
25. Doxonex 4mg30 tabl – 15 op.
26. Enarenal 10mg60 tabl – 2 op.
27. Enarenal 5mg60 tabl – 2 op.
28. Ephedrinum hydrochlor. 0,025/ml 10 amp – 70 op.
29. Cyclonamine 12,5% 250mg/2ml5 amp – 20 op.
30. Glibetic 1mg 30 tab. – 2 op.
31. Formetic 500mg60 tabl powl – 20 op.
32. Formetic 850mg60 tabl powl – 5 op.
33. Furosemidum 10mg/ml 2ml50 amp - 120 op.
34. Furosemidum 40mg30 tabl – 130 op.
35. Glibetic 2mg30 tabl – 5 op.
36. Glibetic 3mg30 tabl - 5 op.
37. Glibetic 4mg30 tabl – 2 op.
38. Hepariinum 5000j.m./ml10 fiol – 10 op.
39. Heviran 800mg30 tabl powl - 8 op.
40. Hydrochlorothiazidum 12,5mg30 tabl – 5 op.
41. Inj. Magnesium sulf.20% 10ml10 amp – 150 op.
42. Levonor 1mg/ml 4ml5 amp – 150 op.
43. Lignocainum 1 % 0,02g/2ml 10 amp – 5 op.
44. Lignocainum 1 % 0,2g/20ml5 fiol – 70 op.
45. Lignocainum 2% 0,04g/2 ml 10 amp – 60 op.
46. Lignocainum 2% 0,4g/20ml 5 fiol (szkło) – 75 op.
47. Loperamid 2mg30 tabl – 90 op.
48. Memotropil 1200mg60 tabl powl – 6 op.
49. Memotropil 1g/5ml 12 fiol – 15 op.
50. Metocard 100mg30 tabl – 10 op.
51. Metocard 50mg30 tabl – 80 op.
52. Metocard ZK 47,5mg28 tabl – 70 op.
53. Metoclopramidum 10mg50 tabl – 20 op.
54. Metoclopramidum 5mg/ml 2ml5 amp – 300 op.
55. Metronidazol 250 mg20 tabl – 70 op.
56. Midanium 5mg/5ml 10amp – 55 op.
57. Molsidomina 0,002g30 tabl – 2 op.
58. Molsidomina 0,004g30 tabl – 2 op.
59. Natrium bicarbo. 8,4% 20ml10 amp – 10 op.
60. Oftensin 0,5% 5ml krople do oczu- 1 op.
61. Opacorden 200mg60 tabl – 12 op.
62. Oxodil PPH 12mcg60 kaps – 10 op.
63. Papaverinum hydrochlor.0,04g/2ml10 amp – 100 op.
64. Phenazolinum 0,1g/2ml10 amp – 35 op.
65. Plofed 1% 20 ml5 fiol – 50 op.
66. Polfenon 150mg60 tabl powl – 1 op.
67. Polfenon 300mg20 tabl powl – 6 op.
68. Polfilin 300mg/150ml10 amp – 12 op.
69. Polfilin 400mg60 tabl o przedł dział - 2 op.
70. Polopiryna S 300mg20 tabl – 30 op.
71. Polprazol 20mg28 kaps.dojelit twarde – 400 op.
72. Pyralgin 1g/2ml 5 amp – 300 op.
73. Polpril 10 mg 28 tabl – 20 op.
74. Polpril 2.5mg28 tabl – 50 op.
75. Polpril 5mg28 tabl – 70 op.
76. Poltram 0,05/1ml5 amp – 2 op.
77. Poltram 0,1/2ml5 amp – 1000 op.
78. Poltram 50mg20 kaps – 2 op.
79. Poltram Combo 37,5mg+325 mg30 tab – 80 op.
80. Poltram retard 100mg30 tab powl – 10 op.
81. Propranolol 0,001g/ml10 amp – 5 op.
82. Propranolol 0,01g50 tabl – 5 op.
83. Propranolol 0,04g50 tabl – 2 op.
84. Pyralgina 2,5g/5ml5 amp – 800 op.
85. Pyralgina 500mg20 tabl – 80 op.
86. Bupivacaina spinal heavy 0,5% 4 ml 5amp – 100 op.
87. Refastin 100mg30 tabl powl – 50 op.
88. Simvasterol 20mg28 tabl powl – 70 op.
89. Staveran 40mg20 tabl powl – 5 op.
90. Staveran 80mg20 tabl powl - 5 op.
91. Sulfacetamidum 10% 0,5ml12 minimsów – 100 op.
92. Tialorid 5mg+50mg 50 tabl – 2 op.
93. Tinidazolum 500mg4 tabl powl – 2 op.
94. Toramide 10mg 30 tabl – 20 op.
95. Toramide 2,5 mg30 tabl – 2 op.
96. Toramide 5mg30 tabl – 30 op.
97. Vanatex 160mg28 tabl powl – 2 op.
98. Vanatex 80mg28 tabl powl – 2 op.
99. Vanatex HCT(160mg+12.5mg)28 tabl – 2 op.
100. Vitacon 0,01g30 tabl. – 10 op.
101. Natrium chlor. 0,9% 10ml100 amp. – 50 op.
102. Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp. – 85
103. Aqua pro inj. 5 ml x 100 amp. – 2 op.
104. Natrium chlor.10% 10 ml x 100 amp – 12 op.
105. Heviran 400mg30 tab. – 2 op.
106. Vanatex HCT 160mg +25mg 28 tabl. – 2 op.
107. Betaloc 0,005/5ml5 amp. – 5 op.
108. Calcium gluconicum 10% 10ml10amp – 10 op.
109. Kalium Chloratum 15% 20ml10amp. – 160 op.
110. Midanium 50mg/10ml 50 amp – 1 op.
111. Fenactil rozt. do wstrz. 25Mg/5ml 5 amp. – 45 op.
112. Naloxonum hydrochlor.0,4mg/ml10 amp – 12 op.
113. Vit. C 0,5g/5ml10 amp – 30 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33611000-6 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

33616000-1 - Witaminy

33622300-9 - Środki moczopędne

33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.5.5.) Wartość części: 130050,00 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nadroparinum calcium 0,6ml 5700j/0,6ml 10 ampułkostrzy. – 30 op.
2. Nadroparinum calcium 0,4ml 3800j/0,4ml 10 ampułkostrzy. – 100 op.
3. Nadroparinum calcium 0,3ml 2850j/0,3ml 10 ampułkostrzy. – 100 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.5.5.) Wartość części: 19550,00 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Omeprazolum 40mg1 fiol – 5500 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

4.5.5.) Wartość części: 29750,00 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rhophylac 300 inj 0,3mg/2ml ampułkostrz. + igła x 1 – 30 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 8245,00 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Gamma Anty-D 150inj. 0,15mg/ml 1 amp. – 45 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 10200,00 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Gamma Anty-D 50 inj. 0,05mg/ml 1 amp – 15 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 3400,00 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 50ml – 180szt.
2. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 100ml – 300szt.
3. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 200ml – 180szt.
4. Niejonowy środek kontrastowy 350mg jodu/ml 500ml – 90szt.
5. Rentgenodiastyczny środek kontras. 660mg+100mg/ml – 10 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 63750,00 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Ekologiczne mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia – 600 szt.
2. Mleko hipoalergiczne, modyfikowane, zawierające wyłącznie oligosacharydy GOS z laktozy – 200 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.5.5.) Wartość części: 85,00 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Enoxaparin 40mg/0,4 ml 10 ampułkostrz. – 100 op.
2. Enoxaparin 60mg/0,6 ml 10 ampułkostrz. – 50 op.
3. Enoxaparin 80mg/0,8 ml 10 ampułkostrz. – 10 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.5.5.) Wartość części: 16150,00 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Diprivan 10mg/ml 1 ampułkostrzy. a 50ml – 10 szt.
2. Marcaina spinal heavy 0.5%4ml5amp – 70op.
3. Ultiva 1mg x 5 fiol – 4 op.
4. Diprivan 10mg/ml 5 amp a 20ml – 30 op.
5. Nimbex 10mg/5ml5 amp – 25 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.5.5.) Wartość części: 6375,00 PLN

Część 31

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Cyclo 3 fort 30 kaps. Tward. – 45 op.
2. Tardyferon 80mg 30 tabl.o przedł. Uwaln – 25 op.
3. Tardyferon Fol 80mg+0,35mg 30 tabl. – 5 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1445,00 PLN

Część 32

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Misodel 0,2mg system terapeut. Dopochw. 1 – 1 op.
2. PRF (fibryna) fiolka – 1 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 1275,00 PLN

Część 33

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Propofol 1% 20 ml5 fiol – 150 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661100-2 - Środki znieczulające

4.5.5.) Wartość części: 3825,00 PLN

Część 34

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Argosulfan 100g krem – 80 op.
2. Argosulfan 40g krem – 150 op.
3. Captopril 0,12530 tabl. – 40 op.
4. Captopril 0,2530 tabl. – 25 op.
5. Corhydron 0,025g5 fiol + rozp. – 2 op.
6. Corhydron 0,1g 5 fiol+ rozp. – 30 op.
7. Dexaven 0,004g/1ml10 amp – 230 op.
8. Dexaven 0,008g/2ml 10 amp – 80 op.
9. Dobutamina 250mg1 filol – 30 op.
10. Hydroxyzinum 0,1g/2ml 5 amp – 25 op.
11. Hydroxyzinum 10mg30 tabl – 50 op.
12. Hydroxyzinum 250g syrop- 20 op.
13. Hydroxyzinum 25mg30 tabl – 60 op.
14. Lignocainum hydrochlor. 2% żel typ A 30g – 130 op.
15. Lignocainum hydrochlor. 2% żel typ U 30g – 160 op.
16. Neomycinum maść oczna 0,5% 3g – 100 op.
17. Theospirex 0,02/ml5amp – 25 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33661700-8 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

4.5.5.) Wartość części: 34000,00 PLN

Część 35

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Moxifloxacyna 400mg 10 tabl – 5 op.
2. Linezolid 2mg/ml 300 ml worek – 40 szt.
3. Fungizone proszek /r-r do infuzji 50mg 1fiol 50ml – 10 szt.
4. Anidulafungin 100mg fiol 100mg1 fiol 30ml – 5 szt.
5. Ospen 1000 tabl30 – 5 op.
6. Ospen 1500 tabl30 – 5 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.5.5.) Wartość części: 5950,00 PLN

Część 36

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Piperacylina/Tazobactam 4g+0,5g 10 fiol. – 100 op.
2. Altacet 6 tabl – 20 op.
3. Altacet żel 75g – 20 op.
4. Amlopin 5mg - 30 tabl. – 30 op.
5. Amlpoin 10mg 30 tabl. – 30 op.
6. Amoksiklav 1g 14 tabl. –30 op.
7. Amoksiklav 1,2g 5 fiol. – 100 op.
8. Beto 50 ZK 30 tabl. – 30 op.
9. Bibloc 5mg 30 tabl. – 30 op.
10. Bibloc 2,5mg 30 tabl. – 30 op.
11. Cefazolin 1g 10 fiol. – 20 op.
12. Diclac 75mg/3ml 5 amp. – 5 op.
13. Edicin 500mg fiol. – 60 op.
14. Edicin 1000mg fiol. – 20 op.
15. Piramil 2,5mg 30 tabl – 30 op.
16. Piramil 5 mg 30 tabl – 30 op.
17. Piramil 10mg 60 tabl. – 15 op.
18. Torsemed 5mg 30 tabl – 30 op.
19. Torsemed 10mg 30 tabl. – 30 op.
20. Klimicin 300mg 16 kaps. – 2 op.
21. Ketonal forte 100mg 30 kaps. – 20 op.
22. Ketonal 2,5% żel 50g – 50 op.
23. Ferrum Lek 50 amp. – 10 op.
24. Klimicin 300mg/2ml 5 amp. – 5 op.
25. IPP 40mg 28 tabl. – 10 op.
26. Etform 500mg 60 tabl. – 10 op.
27. Etform 850mg 60 tabl. – 5 op.
28. Acetylocysteine 300mg\3ml 5 amp. – 5 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33622200-8 - Środki przeciw nadciśnieniu

33661200-3 - Środki przeciwbólowe

4.5.5.) Wartość części: 21250,00 PLN

Część 37

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Clexane 300mg/3ml fiolka(+zestaw Minispike, strzykawka 1 ml do fraxiparyny) – 1000 op.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33621100-0 - Środki obniżające krzepliwość krwi

4.5.5.) Wartość części: 59500,00 PLN

Część 38

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Mleko początkowe dla niemowląt – 1536 szt.
2. Preparat do postępowania dietetycznego dla wcześniaków i niemowląt o bardzo małej masie urodzeniowej – 1536 szt.
3. Hypoalergiczne mleko początkowe dla niemowląt – 1536 szt.
4. Smoczki komatybilne do poz. 1, poz. 2 I poz. 3 – 4608 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15511000-3 - Mleko

4.5.5.) Wartość części: 850,00 PLN

Część 39

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Optiray 350mg 100 ml SYR HP (wkłady wypełnione) – 60 szt.
2. Optiray 350mg 50 ml SYR HP (wkłady wypełnione) – 60 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 12665,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130960,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130960,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130960,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131960,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8797,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9370,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8797,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Gen. Kazimierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8797,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31860,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32178,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31860,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61942,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79102,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61942,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61942,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14862,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14862,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14862,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14862,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 219,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Servier Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272367467

7.3.3) Ulica: Burakowska 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-066

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6464,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6464,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6464,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6464,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2773,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2773,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2773,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2773,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5219,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5219,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5219,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 849000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszaqwa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5219,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109016,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109016,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109016,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109016,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31706,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31706,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31706,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31706,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13441,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17068,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13441,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13441,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39293,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39293,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39293,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6491008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39293,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7672,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7796,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7672,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Gen. Kazmierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 20-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7672,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29677,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29677,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29677,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Gen. Kazmierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29677,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4730,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4730,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4730,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4730,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2181,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2187,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2187,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2181,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132867,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148184,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132867,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Gen. Kazimierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132867,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37065,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neuca S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790017162

7.3.3) Ulica: Forteczna 35-37

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8334,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8334,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8334,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8334,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10258,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10563,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10258,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 0

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10258,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1624,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1667,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1624,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1624,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83015,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83015,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83015,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 863015,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 215,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13421,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13421,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13421,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13421,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5771,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5771,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5771,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8490000039

7.3.3) Ulica: Kazimierzowska 46/48 lok. 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5771,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 31

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 31)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1538,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1538,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1538,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 31)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 31)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1538,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 32

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 32)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 33

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 33)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 33)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3706,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5056,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3706,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 33)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 33)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3706,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 34

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 34)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 34)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34957,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36987,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34957,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 34)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Salus International sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340125442

7.3.3) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 9

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 34)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34957,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 35

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 35)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 35)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5882,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5882,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5882,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 35)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 35)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5882,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 36

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 36)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 36)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25328,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25328,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25328,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 36)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lek S.A,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7281341936

7.3.3) Ulica: Podlipie 16

7.3.4) Miejscowość: Stryków

7.3.5) Kod pocztowy: 95-010

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 36)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25328,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 37

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 37)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 37)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71409,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71409,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71409,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 37)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 37)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71409,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 38

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 38)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 38)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1107,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1107,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1107,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 38)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 942556799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 38)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1107,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 39

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 39)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 39)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11469,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11469,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11469,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 39)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asclepios S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481008230

7.3.3) Ulica: Hubska 44

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-502

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 39)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11469,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.