eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-01-29

Brwinów: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008
Numer ogłoszenia: 19943 - 2008; data zamieszczenia: 29.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 14718 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 729 63 57, fax 0-22 729 63 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, wędlin i drobiu do DPS Czubin w roku 2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów mięsnych do Domu pomocy Społecznej w Czubinie zgodnie z klasyfikacją we Wspólnym Słowniku Zamówień oraz asortymentem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 15.11.00.00 - Mięso Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.00.00 - Mięso Oryginalny kod CPV: 15.13.11.30 - Wędliny Kod CPV wg słownika 2008: 15.13.11.30 - Wędliny Oryginalny kod CPV: 15.11.20.00 - Drób Kod CPV wg słownika 2008: 15.11.20.00 - Drób .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62938,03 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Mięso.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 24057.77
  • Oferta z najniższą ceną: 24057.77 / oferta z najwyższą ceną: 25817.80
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wędlina wieprzowa i podroby.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 30773.46
  • Oferta z najniższą ceną: 30773.46 / oferta z najwyższą ceną: 30995.07
  • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Drób i podroby.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 8106.80
  • Oferta z najniższą ceną: 8106.80 / oferta z najwyższą ceną: 10261,16
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.