eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Modernizacja dachu wraz z uszczelnieniem kominów wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. N. Bończyka 24 w Tarnowskich Górach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-05-09

Tarnowskie Góry: Modernizacja dachu wraz z uszczelnieniem kominów wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. N. Bończyka 24 w Tarnowskich Górach.
Numer ogłoszenia: 182722 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122288 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. (032) 3809006, 3809031, faks (032) 380 90 18.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu wraz z uszczelnieniem kominów wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. N. Bończyka 24 w Tarnowskich Górach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu polegająca na wymianie pokrycia z dachówki, wymianie zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji dachu, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz uszczelnienie kominów wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. ks. N. Bończyka 24 w Tarnowskich Górach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.14.10 - Izolowanie dachu 45.42.11.32 - Instalowanie okien .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 157649,39

  • Oferta z najniższą ceną: 157649,39 / Oferta z najwyższą ceną: 332303,31

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.