eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › usługa informatyczna dla biur poselskich.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2006-04-05

POZYCJA 17603

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Kancelaria Sejmu RP, do kontaktów: Anna Kośmicka, ul. Wiejska, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, fax 022 6942098, www.sejm.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa informatyczna dla biur poselskich. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.31.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego Kod CPV wg słownika 2008: 50.31.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego Oryginalny kod CPV: 72.59.00.00 - Profesjonalne usługi komputerowe Kod CPV wg słownika 2008: 72.59.00.00 - Profesjonalne usługi komputerowe Oryginalny kod CPV: 72.52.00.00 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego Kod CPV wg słownika 2008: 72.60.00.00 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego Oryginalny kod CPV: 64.21.60.00 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji2 Kod CPV wg słownika 2008: 64.21.60.00 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji Oryginalny kod CPV: 80.42.33.00 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe Kod CPV wg słownika 2008: 80.53.30.00 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 07 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BIZ/Z/305-I(28)/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.