eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zimowe ręczne oczyszczanie w sezonie 2006/2007 na terenie m.st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2006-01-11

POZYCJA 1712

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Oczyszczania Miasta, do kontaktów: Andrzej Steć, Al. Jerozolimskie, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6212271 do 79 w. 115 lub 1, fax 022 6282674, e-mail: org@zom.waw.pl, zom.waw.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe ręczne oczyszczanie w sezonie 2006/2007 na terenie m.st. Warszawy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe oczyszczanie parkingów należących do Systemu Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie w sezonie 2006/2007. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 91.20.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenie m.st. Warszawy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.12.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustawienie i obsługa kabin sanitarnych na terenie m.st. Warszawy. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010-94050. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie prac ogrodniczo-porządkowych w parkach:Praskim i Ogrodzie Saskim w Warszawie. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków Kod CPV wg słownika 2008: 77.31.30.00 - Usługi utrzymania parków 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 27 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyzej 750 000 euro. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.