eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubań › PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-11

Lubań: PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA
Numer ogłoszenia: 151360 - 2016; data zamieszczenia: 11.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157737 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin "Kwisa", Ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 75 646 59 20, faks 75 612 68 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w Wielkim Lubańskim Lesie, gmina Platerówka. Liczba zwierząt w schronisku - ok. 300 szt. Usługa realizowana będzie na obszarze: 1. Miasto Bolesławiec 2. Gmina Olszyna 3. Gmina Leśna 4. Gmina Gryfów Śląski 5. Gmina Lubomierz 6. Gmina Mirsk 7. Gmina Siekierczyn 8. Gmina Lubań 9. Gmina Osiecznica 10. Gmina Warta Bolesławiecka 11. Gmina Nowogrodziec 12. Gmina Bolesławiec 13. Gmina Lwówek Śląski 14. Miasto Lubań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00 - Usługi psiarni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611469,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 809991,90

  • Oferta z najniższą ceną: 809991,90 / Oferta z najwyższą ceną: 809991,90

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.