eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O.
Kargula I Pawlaka 16
59-623 Lubomierz
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2022Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

33

Łączna wartość
wygranych przetargów

14 616 722 zł

Liczba zamawiających

13

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. zamówień to 14 616 721,75 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (6 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Lubomierz.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 195 200,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Związek Gmin "Kwisa" przetargu, którego przedmiotem było PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 3 200,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to UNIESZKODLIWIANIE (SKŁADOWANIE) SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW Przetarg ogłoszony był przez Zakład Gospodarki Komunalnej.


Liczba udzielonych firmie ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2022 4 1 706 400,00 PLN 3
2021 3 2 178 000,00 PLN 3
2017 3 1 766 568,00 PLN 3
2016 5 1 938 116,70 PLN 5
2015 5 1 992 090,80 PLN 5
2014 6 2 783 173,54 PLN 5
2013 5 2 244 797,71 PLN 4
2008 2 7 575,00 PLN 1
RAZEM: 33 14 616 721,75 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (32 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 14 153 011,75 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, Usługi gospodarki odpadami, Usługi wywozu odpadów, Usługi związane z odpadamiPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Lubomierz (9 przetargów na łączną kwotę 4 312 266,67 zł). Stara Kamienica (6 przetargów na łączną kwotę 3 110 478,00 zł). Wleń (6 przetargów na łączną kwotę 2 092 106,14 zł). Lubań (3 przetargi na łączną kwotę 3 061 191,90 zł). Mirsk (2 przetargi na łączną kwotę 73 406,00 zł).

Lista przetargów, w których firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-07-22 Lubomierz

GMINA LUBOMIERZ
Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz do 30.11.2022r.
680 400,00 PLN
2022-02-17 Wleń

Gmina Wleń
Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń w styczniu i lutym 2022 roku
194 400,00 PLN
2022-01-04 Lubomierz

GMINA LUBOMIERZ
Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz do 30.06.2022r.
680 400,00 PLN
2022-01-04 Jelenia Góra

MIASTO JELENIA GÓRA
Usługi

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry w I kwartale 2022 r. - CZĘŚĆ 1.
151 200,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 1 706 400,00 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-12-21 Lubań

Związek Gmin "Kwisa"
Usługi

Prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych małych zwierząt domowych (psy i koty) w miejscowości Przylasek 18
1 056 000,00 PLN
2021-08-13 Wleń

Gmina Wleń
Usługi

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń do 31.12.2021 r."
561 000,00 PLN
2021-07-19 Lubomierz

GMINA LUBOMIERZ
Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz do 31.12.2021r.
561 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 2 178 000,00 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-06-30 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz
331 800,00 PLN
2017-06-29 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara Kamienica
534 768,00 PLN
2017-01-30 Świeradów-Zdrój

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Usługi

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
900 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 1 766 568,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-11 Lubań

Związek Gmin "Kwisa"
Usługi

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA
809 991,90 PLN
2016-10-06 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania
97 528,50 PLN
2016-06-28 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz
297 000,00 PLN
2016-06-24 Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
218 796,30 PLN
2016-06-24 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Usługi

USŁUGA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA
514 800,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 938 116,70 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-20 Lwówek Śląski

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Usługi

Gryfów Śląski
70 228,80 PLN
2015-07-27 Stara Kamienica

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.
463 710,00 PLN
2015-07-01 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz
540 000,00 PLN
2015-06-22 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica
515 100,00 PLN
2015-06-17 Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
403 052,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 1 992 090,80 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-08-14 Lubań

Związek Gmin "Kwisa"
Usługi

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 18 W WIELKIM LUBAŃSKIM LESIE GMINA PLATERÓWKA
1 195 200,00 PLN
2014-06-30 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica
548 200,00 PLN
2014-06-16 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz
553 796,30 PLN
2014-06-06 Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń.
412 571,24 PLN
  Mirsk

Gmina Mirsk
Usługi

Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na gminnych drogach ulicach i placach, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i Gminy, utrzymanie w należytym stanie gminnych terenów zieleni oraz koszenie poboczy dróg gminnych w okresie od 01 kwietnia 2014r.(zadanie I od 01 maja 2014r.) do 30 kwietnia 2017r. w podziale na IV zadania.
73 406,00 PLN
2014-04-07   Zadanie IV - koszenie poboczy dróg gminnych 22 050,00 PLN
2014-04-07   Zadanie II - utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych 51 356,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 2 783 173,54 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-25 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Lubomierz w okresie zimowym 2013/2014
119 722,22 PLN
2013-09-17 Olszyna

Gmina Olszyna
Usługi

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI KATASTROFALNEJ z dnia 29-30.07.2013r. - usuwanie odpadów popowodziowych z terenu gminy Olszyna.
740 740,74 PLN
2013-05-29 Wleń

Urząd Miasta i Gminy Wleń
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń
302 286,60 PLN
2013-05-27 Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kamienica
533 900,00 PLN
2013-05-21 Lubomierz

Gmina Lubomierz
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz
548 148,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 244 797,71 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Świeradów Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
Usługi

Wywóz i unieszkodliwianie odpadów na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief w Świeradowie-Zdroju
7 575,00 PLN
2008-12-23   UNIESZKODLIWIANIE (SKŁADOWANIE) SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW 3 200,00 PLN
2008-12-23   WYWÓZ SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW NA SKŁADOWISKO ODPADÓW 4 375,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "IZERY" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 7 575,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.