eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca
Ogłoszenie z dnia 2006-03-22

POZYCJA 14973

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: ppup Poczta Polska Centrum Infrastruktury, do kontaktów: ppup Poczta Polska Centrum InfrastrukturyWydział Zaopatrzenia Centralnegoul. Grochowska 23/3100-942 Warszawa, Cecylia Mrozińska, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 51 52 273, fax 022 611 57 76, e-mail: ciwzc@poczta-polska.pl, www.poczta-polska.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBUWIE. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 19.3 . ., 19.31.32.00, 19.31.52.00, 19.31.51.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 6 160 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODZIEŻ WIERZCHNIA. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.2 . ., 18.23.00.00, 18.23.20.00, 18.23.40.00, 18.22.32.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 40 007 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CZĘŚCI GARDEROBY. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.3 . ., 18.32.10.00, 18.33.00.00, 18.31.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 9 883 000,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RÓŻNE GOTOWE WYROBY METALOWE I PODOBNE ELEMENTY. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 28.5 . ., 28.51.29.20, 28.52.00.00, 28.52.17.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 4 002 441,36 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYROBY WŁÓKIENNICZE. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.2 . ., 17.22.10.00, 17.28.21.30, 17.28.21.20, 17.28.11.30. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 5 935 513,46 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.2 . ., 25.22.32.00, 25.24.00.00, 25.22.31.00, 25.24.13.10. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 3 977 515,50 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADRUKOWANE WYROBY PAPIERNICZE Z WYJĄTKIEM FORMULARZY. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.8 . ., 22.86.10.00, 22.86.60.00, 22.86.11.00, 28.84.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 5 623 612,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MASZYNY BIUROWE, SPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIEWNNE Z WYJĄTKIEM KOMPUTERÓW. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.1 . ., 30.19.21.50, 30.19.21.11, 30.13.00.00, 30.13.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 4 794 254,01 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: URZĄDZENIA KOMPUTEROWE. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.2 . ., 30.24.11.00, 30.21.30.00, 30.21.33.00, 30.23.32.31. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 25 206 947,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POJAZDY SILNIKOWE DO TRANSPORTU TOWARÓW. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.13.00.00 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów Kod CPV wg słownika 2008: 34.13.00.00 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: WARTOŚĆ DOSTAW DLA DANEJ GRUPY CPV: 4 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 14.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 19.31.32.00, 19.31.52.00, 19.31.52.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Pantofle, buty za kostkę, buty z cholewami. Obuwie dla listonoszy i kierowców. Półbuty damskie, półbuty męskie, kozaki, botki długie, botki krótkie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 19.31.32.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Pantofle Obuwie dla służby okienkowej. Półbuty damskie, półbuty męskie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 19.31.32.00, 21.93.15.20, 19.31.51.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Pantofle, buty z cholewami. Obuwie dla straży pocztowej. Półbuty damskie, półbuty męskie, kozaki, buty specjalne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 460000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.23.00.00, 18.23.20.00, 18.23.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odzież różna. Odzież różna dla służby okienkowej. Marynarka uniwersalna damska, kamizelka uniwersalna damska, marynarka uniwersalna męska, kamizelka uniwersalna męska, spódnica uniwersalna, spodnie uniwersalne damskie, spodnie uniwersalne męskie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.23.00.00, 18.22.00.00, 18.23.20.00, 18.23.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Odzież przeciwdeszczowa. Odzież przeciwdeszczowa dla służby doręczeń, kierowców, pracowników przeładunku i ekspedycji. Kurtki 3/4 uniwersalne męskie, kurtki 3/4 uniwersalne damskie, spodnie p. deszczowe ciepłe męskie, spodnie p. deszczowe ciepłe męskie, czapki zimowe, rękawiczki dla listonoszy, rękawiczki dla kierowców, spódnice uniwersalne, spódnice letnie, spodnie uniwersalne męskie, spodnie uniwersalne damskie, spodnie letnie męskie, spodnie letnie damskie, czapki letnie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 37200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.22.32.00, 18.23.40.00, 18.23.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kurtki, spodnie, spódnice. Kurtki, spodnie, spódnice dla straży pocztowej. Kurtka letnia specjalna męska, kurtka zimowa specjalna męska, kurtka zimowa 3/4 męska, kurtka letnia specjalna damska, kurtka zimowa specjalna damska, kurtka zimowa 3/4 damska, spodnie specjalne męskie, spodnie letnie męskie, spodnie zimowe męskie, spodnie specjalne damskie, spódnica letnia, spódnica zimowa. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2207000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.32.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Koszule Koszule dla służby okienkowej. Koszula z krótkimi rękawami, koszula z długimi rękawami, bluzka z krótkimi rękawami paski, bluzka z długimi rękawami paski, bluzka z długimi rękawami biała, bluzka z krótkimi rękawami biała. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.33.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Koszulki. Koszulki dla służby doręczeń, kierowców, pracowników przeładunku i ekspedycji. Koszulki polo krótki rękaw męskie, koszulki polo krótki rękaw damskie, koszulki polo długi rękaw męskie, koszulki polo długi rękaw damskie, koszulki krótki rękaw t-shirt męskie, koszulki krótki rękaw t-shirt damskie. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5800000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 18.32.10.00, 18.31.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Koszule, bielizna Koszule i bielizna dla straży pocztowej. Koszule krótki i długi rękaw męska i damska, koszule safari męska i damska, koszulki granatowe, bielizna letnia i zimowa męska i damska. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1083000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 28.51.29.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skrzynki na listy Skrzynki nadawcze. Skrzynki nadawcze: - miejskie, zamek, klucz, torba zbiorcza - wiejskie, zamek, klucz - stojące, klucz nasadowy, klucz, zamek, torba zbiorcza. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1431740 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 28.51.29.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skrzynki na listy Skrzynki przydrożne. Skrzynki przydrożne, skrzynka zwrotna, stojak do skrzynki przydrożnej, zamek do skrzynki przydrożnej, drzwiczki przegródkowe, drzwiczki z zamkiem do skrzynki zwrotnej, drzwiczki bez zamka do skrzynki zwrotnej, daszek do skrzynki przydrożnej, klucz do zamka skrzynki przydrożnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2032815 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 28.52.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby metalowe. Plombownice. Plombownice uniwersalne, kamienie surowe kwadrat, kamienie surowe półokrągłe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 139680 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 28.52.17.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kasety metalowe i zamki. Kasety stalowe. Kasety stalowe A2, Kasety stalowe B2. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 398205,96 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki lniano - konopne. Worki lniano-konopne (z czerwonym pasem): 350 mm x 500 mm; 500 mm x 800 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 615434 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki polipropylenowe. Worki polipropylenowe (z czerwonym pasem): 600 mm x 1000 mm; 750 mm x 1300 mm; 1200 mm x 1700 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1068825,6 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki EMS Pocztex. Worki EMS Pocztex: 500 mm x 800 mm; 600 mm x 1000 mm; 750 mm x 1300 mm; 1000 mm x 1400 mm; 1200 mm x 2000 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 179644,78 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki lotnicze. Worki lotnicze: 500 mm x 800 mm; 600 mm x 1000 mm; 750 mm x 1300 mm; 1200 mm x 1600 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 291950,5 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki poliestrowe. Worki poliestrowe: 600 mm x 1000 mm; 750 mm x 1300 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2168774,98 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.22.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Worki i torby. Worki bilonowe. Worki bilonowe: 140 mm x 200 mm; 180 mm x 325 mm. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 63883,6 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.28.21.20, 17.28.21.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Swetry, swetry rozpinane. Swetry dla służby okienkowej. Sweter męski, sweter damski. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 950000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.28.11.30, 17.28.21.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skarpety. Skarpety dla służby doręczeń, kierowców, pracowników przeładunku i ekspedycji. Skarpety dla służby doręczeń, kierowców, pracowników przeładunku i ekspedycji. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 225000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.28.21.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Swetry, szale. Swetry, szaliki dla straży pocztowej. Sweter półgolf, sweter serek, szalik. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 307000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.28.11.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skarpety. Skarpety dla straży pocztowej. Skarpety letnie, skarpety zimowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 38000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 17.26.11.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Oznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych. Oznaki dla straży pocztowej. Oznaki stanowisk służbowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 27000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.22.32.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Skrzynie z tworzyw sztucznych. Kasety i pokrywy. Kasety : KL1z pokrywą, KL2 z pokrywą, KL1 bez pokrywy, KL2 bez pokrywy, pokrywy. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1279607 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.24.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Różne produkty z tworzyw sztucznych. Zamykacze. Zamykacze wielokrotnego użytku do worków pocztowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 562958,5 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.22.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opakowania z tworzyw sztucznych. Koperty. Koperty do dokumentów przewozowych PP-71, PP-299, Koperty do przesyłek kurierskich PP-313, PP-314, PP-62, Koperty bezpieczne PP-69, PP-70. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1713894 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.24.13.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Etykiety samoprzylepne. Nalepki. Nalepki pocztowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 67256 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.24.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Różne produkty z tworzyw sztucznych. Akcesoria kolekcjonerskie. Akcesoria kolekcjonerskie z tworzyw sztucznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 230000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.24.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Różne produkty z tworzyw sztucznych. Hawidy . Hawidy do księgi znaczków 2005 Hawidy do księgi znaczków 2006 Hawidy do folderów okolicznościowych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 74300 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.22.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opakowania z tworzyw sztucznych. Kartoniki. Kartoniki 4-paskowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 16000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 25.22.31.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Opakowania z tworzyw sztucznych. Torebki. Torebki strunowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.86.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Etykiety z kodem kreskowym. Etykiety. R-okolicznościowa, PP-29, PP-267, PP-269. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2041120 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.82.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Formularze. PP-519, PP-519a, PP-519b, PP-504. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1061050 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.86.10.00, 22.86.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zadrukowane koperty, zadrukowane koperty z okienkiem adresowym. Zadrukowane koperty. C-6, DL, Lotnicze, PP-44, z okienkiem. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1117312 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.86.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Etykiety. Etykiety do zabezpieczania przesyłek: rolka 100 szt., rolka 500 szt., rolka 1000 szt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 104130 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.84.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Albumy na kolekcje. Teczki do znaczków. Teczki do znaczków: mała, duża. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 261000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 22.84.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Klasery na znaczki. Klasery. Klasery Jubileuszowe, Klasery filatelistyczne-uniwersalne, Filatelistyczne-produkowane metodą automatyki przemysłowej, Klasery produkowane metodą automatyki przemysłowej na cele reprezentacyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1039000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.21.50. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Datowniki, stemple lub numeratory. Datowniki, Części zamienne. Datowniki: jednostronne, młotkowe.Części zamienne: iglice krótkie, iglice długie, krążki datujące plastikowe, krążki datujące metalowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2301407 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.21.11. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Poduszki z tuszem. Poduszki do datowników oraz wkłady. Poduszki do datowników oraz wkłady. - poduszki małe, poduszki duże - wkłady małe, wkłady duże. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 752799 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Urządzenia pocztowe. Stemplownice. Stemplownice stołowe, stemplownice wolnostojące. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1354500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.13.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt używany w urządzeniach pocztowych. Części do stemplownic. Części do stemplownic 280 i 637. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 98031,01 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.19.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Wyroby biurowe. Materiały kancelaryjno-biurowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 235517 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.12.11.20 (E017). 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Urządzenia powielające. Kserokopiarki. Dzierżawa kserokopiarek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 50000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Oprogramowanie baz danych. Oprogramowanie. Oprogramowanie Oracle. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 10362147 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.24.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Oprogramowanie baz danych. Oprogramowanie. Oprogramowanie Inwentaryzator. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2844800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.21.30.00, 30.21.33.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Komputery osobiste, komputery przenośne. Sprzęt komputerowy. Sprzęt komputerowy w drodze leasingu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.23.32.31. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Drukarki laserowe. Drukarki. Drukarki laserowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 700000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 30.26.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Serwery. Serwery, instalacja serwerów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 6000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.13.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Nazwa Pojazdy silnikowe do transportu towarów. Zestawy ciągników siodłowych z naczepami. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.