eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › budowa systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Zielona Góra i gminie ŚwidnicaOgłoszenie z dnia 2006-03-16

POZYCJA 14059

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - roboty budowlane Zielona Góra: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., do kontaktów: Krystyna Sterna, ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra, tel. 068 4519300, 4512950, fax 068 4512950, e-mail: poczta@zwik.zgora.pl, www.zwik.zgora.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Zielona Góra i gminie Świdnica 2) Miejsce wykonywania: Polska; woj. lubuskie, miejscowości: Przylep, Stary i Nowy Kisielin w gminie Zielona Góra i Wilkanowo w gminie Świdnica. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.11.10 - Kładzenie rurociągów Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.11.10 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów Oryginalny kod CPV: 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego Kod CPV wg słownika 2008: 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu zbrojonego Oryginalny kod CPV: 45.23.24.51 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.24.51 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe Oryginalny kod CPV: 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych Oryginalny kod CPV: 45.23.23.30 - Wznoszenie masztów antenowych Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.23.30 - Wznoszenie masztów antenowych 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (NACE): 4) Rodzaj i zakres robót budowlanych: Miejscowość Przylep: Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ca 22,5 km, przepompownie ścieków sanitarnych - 3 szt. i kolektory tłoczne o łącznej długości ca 0,5 km. Miejscowości Stary i Nowy Kisielin: Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ca 25,7 km, przepompowni ścieków sanitarnych - 16 szt. i kolektory tłoczne o łącznej długości ca 7,5 km. Miejscowość Wilkanowo: Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ca 8,4 km oraz kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ca 8,5 km, przepompownie ścieków sanitarnych - 2 szt. i kolektory tłoczne o łącznej długości ca 1,2 km. 5) Szacunkowy koszt robót budowlanych (bez VAT): 6) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: 8) Główne warunki finansowania i płatności: Środki publiczne: Fundusz Spójności i środki własne zamawającego. 9) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 2004/PL/16/C/PE/029-06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak. Projekt Funduszu Spójności: "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" - Decyzja Komisji Europejskiej 2004/PL/16/C/PE/029 z dnia 16.12.2004 r. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.