eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Likwidację barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2007-08-11

Kraków: Likwidację barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8.
Numer ogłoszenia: 140244 - 2007; data zamieszczenia: 11.08.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 112448 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2668400, 012 2681167, fax 012 2681167.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidację barier architektonicznych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : wykonanie remontu posadzek polegających na zerwaniu wykładziny dywanowej 68,81m2 i z tworzyw sztucznych 6,63m2, rozebraniu posadzek z deszczułek109,35m2 , skuciu wylewki betonowe gr 6 cm- 221,99m2, skuciu terakoty 79,76m2, wykonaniu nowych wylewek , ułożeniu płytek gresowych, ułożeniu klepki parkietowej dębowej kl.II.,; demontażu 10 szt. stolarki drzwiowej płycinowej i montażu 9 szt stolarki płycinowej typu Porta Nova ( dostosowanie do istniejącej w budynku), oraz montażu 1szt drzwi aluminiowych wewn. ;wywóz materiałów z rozbiórki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane Kod CPV wg słownika 2008: 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 90209,95 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Remontowo-Budowlana ,,GALA,, Bogdan Szczurek, Garlica Murowana 68, 32-087 Zielonki, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 90069.79
  • Oferta z najniższą ceną: 90069.79 / oferta z najwyższą ceną: 90069.79
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.