eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Dostawa produktów leczniczych: leków, odczynników, roztworów leczniczych i środków kontrastowych.Ogłoszenie z dnia 2006-03-15

POZYCJA 13618

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Zabrze: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. St. Szyszko Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, do kontaktów: mgr Maria Sowa, ul. 3-go Maja, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2716383, e-mail: zampubli@sk1.zabrze.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: inny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych: leków, odczynników, roztworów leczniczych i środków kontrastowych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.49.60.00, 24.49.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750000 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, przyrządy chirurgii stomatologicznej, płyny i wyroby do dializoterapii. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.12.11.00 - Elektroencefalografy Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.11.00 - Elektroencefalografy Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.17.10.00 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji Kod CPV wg słownika 2008: 33.17.10.00 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji Oryginalny kod CPV: 33.18.15.00 - Wyroby do terapii nerkowej Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.15.00 - Wyroby do terapii nerkowej 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: powyżej 750000 EURO. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 08.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.10.00, 24.49.22.00, 24.45.23.00, 24.45.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leków do apteki Szpitala. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.41.00.00, 24.42.00.00, 24.43.00.00, 24.44.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leków do apteki Szpitala. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 5000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.40.00.00, 24.45.00.00, 24.46.00.00, 24.47.00.00, 24.49.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa leków do apteki Szpitala. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.10.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.28.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Koncentrat do dializ. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.20.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Płyny infuzyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 325000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 15.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zakup odczynników laboratoryjnych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 430000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.13.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Płytki i śruby do rekonstrukcji twarzo-czaszki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 170000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Jednorazowy sprzęt i osprzęt do zabiegów wykonywanych metodą laparoskopową. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 320000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.13.00, 33.14.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 100000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.13.00, 33.14.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 600000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.10.00, 33.14.13.00, 33.14.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 900000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.17.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt anestezjologiczny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.16.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Aspiracyjno-próżniowy system do pobierania krwi. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 180000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt dializacyjny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 340000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Sprzęt dializacyjny jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 500000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.12.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Materiały szewne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 630000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zestawy do dializy otrzewnowej CADO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2350000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.15.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Zestawy do dializy otrzewnowej ADO. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 400000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.10.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.