eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › dostawa wapna hydratyzowanego luzem.Ogłoszenie z dnia 2006-03-03

POZYCJA 11722

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - dostawy Lubin: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Energetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kontaktów: Jerzy Zając, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. +48 076 8 478 512, fax +48 076 8 478 516, e-mail: sekretariat@energetyka.lubin.pl, www.energetyka.lubin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa wapna hydratyzowanego luzem. 2) Miejsce wykonywania: Kod NUTS: 5.02.02.03.02.02 oraz 5.02.02.62.01.1. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.12.13.00, 60.12.16.00, 60.12.21.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2825.90.11. 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Dostawa wapna hydratyzowanego luzem na okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w ilości łącznej nie przekraczającej 20 000 ton, w tym 19 400 ton loko Wróblin Głogowski - bocznica Pol - Miedź Trans. i 600 ton transportem samochodowym loko oczyszcalnia scieków zamawiającego w Legnicy. Wartość zamówienia netto do 7 mln PLN. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa węglanu wapnia luzem. 2) Miejsce wykonywania: Kod NUTS: 5.02.02.03.02.2. 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.13.33.00 - Węglany Kod CPV wg słownika 2008: 24.31.33.00 - Węglany Oryginalny kod CPV: 60.12.16.00 - Transport kolejowy towarów suchych luzem Kod CPV wg słownika 2008: 60.20.00.00 - (1) Usługi transportu kolejowego 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2836.2.9. 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: "Dostawa węglanu wapnia luzem" na okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w ilości łącznej nie przekraczającej 14 500 ton, loko Wróblin Głogowski - bocznica Pol - Miedź Trans. Wartość zamówienia netto do 1,5 mln PLN. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.10.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZE/18/1/2006 i ZE/19/1/2006.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.