eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › realizacja głównej części projektu będącego przedmiotem "standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" z dnia 30.06.2004 r., opisanego w studium wykonalności dla projektu pod nazwą "WielkopolskiOgłoszenie z dnia 2006-02-24

POZYCJA 10265

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Poznań: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, do kontaktów: Katarzyna Tobias-Maksymiuk, 61-713 Poznań, tel. +48 061 85 41 921, fax +48 061 85 41 204, e-mail: maksymiuk@poznan.um.gov.pl., www.poznan.uw.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: realizacja głównej części projektu będącego przedmiotem "standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" z dnia 30.06.2004 r., opisanego w studium wykonalności dla projektu pod nazwą "Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów" zwanym dalej WUW-EU. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 72.21.10.00 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika Kod CPV wg słownika 2008: 72.21.10.00 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika Oryginalny kod CPV: 72.26.30.00 - Usługi wdrażania oprogramowania Kod CPV wg słownika 2008: 72.26.30.00 - Usługi wdrażania oprogramowania Oryginalny kod CPV: 72.21.20.00 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Kod CPV wg słownika 2008: 72.21.20.00 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Oryginalny kod CPV: 72.26.50.00 - Usługi konfiguracji oprogramowania Kod CPV wg słownika 2008: 72.26.50.00 - Usługi konfiguracji oprogramowania Oryginalny kod CPV: 30.25.00.00 - Systemy komputerowe Kod CPV wg słownika 2008: 48.15.10.00 - Komputerowy system sterujący 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 84 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: 1. Analiza i uszczegółowienie wymagań i potrzeb zamawiającego w zakresie WUWeu. 2. Opracowanie koncepcji realizacji WUWeu 3. Opracowanie projektu technicznego WUWeu 4. Opracowanie specyfikacji, sprzętowej systemowej i narzędziowej. 5. Wykonanie oprogramowania dedykowanego w zakresie: - Aktywny portal internetowy, - - Aktywny portal intranetowy, Oprogramowanie wspomagające przepływ prac (workflow) i obieg dokumentów, - Centralne rozpatrywanie danych , - Regionalny broker usług, - Infrastruktura klucza publicznego (PKI), - Centralny serwer katalogowy, - Przyjmowanie i obsługa dokumentów papierowych, - Oprogramowanie integracyjne, - Konsola zarządzająca, - Oprogramowanie konfiguracyjne. 6. Dostarczenie i instalacja platformy sprzętowej 7. Dostarczenie i instalacja platformy systemowej 8. Dostarczenie i instalacja oprogramowania narzędziowego 9. Opracowanie i realizacja testów WUWeu 10. Wdrożenie WUWeu 11. Szkolenie ok. 800 pracowników WUW w zakresie koszystania z WUWeu 12. Dostarczenie dokumentacji WUWeu 13. Dostarczenie procedur eksploatacji WUWeu 14. Zapewnienie gwarancji i serwisu sprzętu i oprogramowania w okresie objętym umową. Szacunkowy koszt bez VAT: 3 912 906,00 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Projekt realizowany w ramach działania 1.5. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. 3) Data wysłania ogłoszenia: 16.02.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.