eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle (postępowanie podzielone na 2 Części) Numer postępowania: ZP/2019/05/0066/PSOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-06-06


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: +48 222201784


Osoba upoważniona do kontaktów:
Katarzyna Pindor
Telefon: +48 222201784
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle (postępowanie podzielone na 2 Części) Numer postępowania: ZP/2019/05/0066/PS

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
72.25.32.00 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-18


TREŚĆ PRZETARGU

1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup i konwersja licencji oraz świadczenie usług asysty technicznej Oracle.

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

- 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

- 72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

- 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

7. Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) Części:

Część nr I: Świadczenie usług asysty technicznej:

a) świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania i sprzętu bazodanowego

Część nr 2: Zakup i konwersja licencji oraz świadczenie asysty technicznej:

a) zakup nowych licencji oprogramowania bazodanowego,

b) konwersja części posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania firmy Oracle

c) zapewnienie świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania z pkt 1 i 2 powyżej

d) zapewnienie świadczenia usług wsparcia inżynierskiego dla oprogramowania bazodanowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.