eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wlkp. › Remont stropodachu w nawie 4 Hali Targowej NR 2 - Gorzów Wlkp.

Ten przetarg jest już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOGŁOSZENIE Z DNIA 2017-10-26


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
Adres: Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
Województwo: lubuskie

Telefon: 957206028
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Jerzy Kowerczyk
Telefon: 95 720 60 28 lub 603 600 812
Email: zobacz email; zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont stropodachu w nawie 4 Hali Targowej NR 2 - Gorzów Wlkp.

Miasto: Gorzów Wlkp.

Województwo: lubuskie

CPV:
45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2017-11-10


TREŚĆ PRZETARGU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2017

na remont stropodachu w nawie 4 Hali Targowej NR 2 - Gorzów Wlkp.

 

CPV 45210000-2

CPV 45260000-7

 

 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP: 5991993096, REGON: 210402150, KRS: 0000152226

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ SKRÓCONY ZAKRES ZAMÓWNIENIA:

 Przedmiotem zamówienia są roboty w branży konstrukcyjno - budowlanej dotyczące remontu stropodachu w nawie 4 HALI TARGOWEJ NR 2 zlokalizowanej przy ul. Targowej 9A w Gorzowie Wlkp., opisane w Słowniku Zamówień Publicznych kodami 45210000-2 i 45260000-7.

 Obiekt HALA TARGOWA NR 2 jest obecnie użytkowany jako wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Wybudowany jako obiekt przemysłowy na potrzeby byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego ,,URSUS" w latach 70-tych XX wieku.

 Wejście główne i dojazd do obiektu od strony ul. Targowej (od południa). Wejścia i wjazdy do strefy magazynowej znajdują się od strony ul. Mechanicznej (od północy). Budynek od zachodu przylega do hali targowej nr 1, od wschodu do hali targowej nr 3, a od południa do budynku biurowego.

Lokalizacja obiektu przedstawiona została na stronie 12 niniejszego dokumentu.

 Obiekt 4-nawowy, o konstrukcji szkieletowej - główną konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe                 o rozstawie 12 m z opartymi na nich (podłużnie) głównymi dźwigarami kratowymi. Konstrukcję stropodachu stanowią kratowe dźwigary łukowe ze ściągiem w rozstawie 3,0 m pokryte płytami korytkowymi DK i DKZ. Jako izolację zastosowano płytę pilśniową pokrytą papą asfaltową oraz bezpowłokową dyspersją asfaltowo - polimerową.

 Zakres robót konstrukcyjno budowlanych:

(zgodnie z ,,Projektem budowlanym remontu stropodachu w nawie 4"
przygotowanymprzez mgr inż. bud. Przemysława Puchalskiego - Załącznik nr 9 do Zapytania)

 ETAP 1: podparcie uszkodzonych płyt korytkowych

ETAP 2: wycięcie i wymiana uszkodzonych płyt korytkowych

ETAP 3: naprawa uszkodzeń betonu w systemie PCC

ETAP 4: aplikacja inhibitora korozji

 

Opis prac w poszczególnych etapach znajduje się poniżej.

 UWAGA:

W trakcie wykonywania robót strefa obiektu pod prowadzonymi pracami musi zostać wyłączona z użytkowania. W poziomie ściągów mocować zabezpieczenie z siatki poliamidowej 20x20mm z linki 2mm. W przypadku wykonywania czyszczenia metodami strumieniowo -  ściernymi w strefie należy rozłożyć plandeki uniemożliwiające opadanie ziaren na powierzchnię sufitu.

 DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE SUCHEGO PIASKU KWARCOWEGO JAKO ŚCIERNIWA LUB DODATKU DO INNYCH ŚCIERNIW (DZ. U. 04.16.156).

 ETAP 1: podparcie uszkodzonych płyt korytkowych

Na rys. 03 (rysunek w załączeniu) wskazano płyty korytkowe przewidziane do podparcia. Podparcie realizować za pomocą B_001 + B_002.

Na warsztacie przygotować elementy konstrukcyjne - belki B_001, B_002, montowane do dźwigarów dachowych. Projektowane belki z profili z kształtownika C65 ze stali S235 JRG2 (1.0038) wg PN-EN 10025:2002 (zabezpieczyć do kategorii korozyjności C2 (wg PN-EN-ISO-12944-2) powłokami malarskimi w systemie S2.02, całkowita NDFT 80 um, stopień przygotowania powierzchni SA2 1/2).

Montaż belek wykonać po oczyszczeniu pasa górnego dźwigara w strefie podparcia belki. Czyścić mechanicznie do stopnia Sa2 i odtłuścić. Elementy belek wsunąć pomiędzy dźwigar, a płytę korytkową i skręcić (6x M8 kl. 8.8), na górnej półce ceownika ułożyć warstwę zaprawy montażowej (Sika MonoTop 4 12 NFG, warstwą grubszą od szczeliny między elementami).

Nad górnej powierzchni dźwigara ułożyć warstwę kleju o grubości min. 1mm. Szerokość nanoszonej warstwy powinna być o 15 mm większa od blachy węzłowej oraz stopy ceownika .

Klej nałożyć również na elementy B_001 + B_002. Warstwę kleju formować w kształcie dwuspadowego daszka. Belki ułożyć na dźwigarach i docisnąć, aby klej i zaprawa montażowa zostały wyciśnięte. Nadmiar kleju i zaprawy zebrać.

 

ETAP 2: wycięcie uszkodzonych płyt korytkowych

Na rys. 03 wskazano płyty korytkowe przewidziane do wymiany. Wyznaczenie lokalizacji na połaci dachowej wykonać przez przewiercenie płyt od dołu. Prace rozpocząć od wycięcia pokrycia dachowego wokół płyty (bezspoinowa powłoka asfaltowo - polimerowa, papa asfaltowa, płyta pilśniowa twarda). Płytę odciąć od konstrukcji piłą do betonu i wyjąć od góry, wycinając ją na przygotowanych belkach. Płytę przetransportować na krawędź stropodachu i opuścić na poziom terenu, następnie poddać utylizacji.

Uwaga: zdemontowanych płyt nie składować na stropodachu.

Na warsztacie przygotować elementy konstrukcyjne - belki B_003 montowane do dźwigarów dachowych. Projektowane belki B_003 z profili kształtownika C 65 ze stali S235 JRG2(1.0038) wg PN-EN 10025:2002 (zabezpieczyć do kategorii korozyjności C2 (wg PN-EN-ISO-12944-2) powłokami malarskimi systemie S2.02, całkowita NDFT 80um, stopień przygotowania powierzchni Sa2 1/2).

Montaż belek wykonać po oczyszczeniu pasa górnego dźwigara w strefie oparcia belki. Czyścić mechanicznie do stopnia Sa2 i odtłuścić. Na górnej powierzchni dźwigara ułożyć warstwę kleju o grubości min. 1mm. Szerokość nanoszonej warstwy powinna być o 15mm większa od blachy węzłowej oraz stopy ceownika. Klej nałożyć również na elementy B_003. Warstwę kleju formować w kształcie dwuspadowego daszka. Element belki B_003 ułożyć na dźwigarach i docisnąć, aby klej został wyciśnięty. Nadmiar kleju zebrać. Klejone elementy pozostawić do stwardnienia na min. 24h (zabezpieczyć otwór w dachu).

 Uwaga: w trakcie wykonywania klejenia wykonać badania sprawdzające styk klejony metodą pull-off. Badania wykonać w min. 5 punktach.

Po stwardnieniu kleju przystąpić do montażu blachy pokrycia. Blachą trapezową (T35 o grubości 0,50mm, ze stali S280 GD + Z200) dociętą na szerokość usuniętej płyty korytkowej mocować do belek B_003 za pomocą wkrętów do metalu 4,8X35. Na blachę ułożyć dwie warstwy płyty OSB-3, mocować do blachy wkrętami 4,8x50 w rozstawie 0,25x0,25m. Następnie odtworzyć pokrycie dachowe w technologii bezspoinowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami.

 ETAP 3: naprawa uszkodzeń betonu w systemie PCC

Na rys. 03 wskazano płyty korytkowe przewidziane do naprawy. Prace rozpocząć od oczyszczenia powierzchni betonu z elementów luźnych i uszkodzonych. Powierzchnię odpylić. Przystąpić do oczyszczenia zbrojenia. Zbrojenie powinno być dokładnie oczyszczone, bez rdzy, złuszczeń, resztek zaprawy, betonu, pyłu i innych luźnych materiałów, które mogą zmniejszyć przyczepność lub powodować korozję. Należy również usunąć drut wiązałkowy i gwoździe. Pręty powinny być oczyszczone na całym obrzeżu i długości, poza miejscami gdzie względy konstrukcyjne uniemożliwiają wykonanie prac. Czyszczenie nie może w żadnym przypadku uszkodzić konstrukcyjnych funkcji zbrojeni. Zbrojenie czyścić do stopnia czystości Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1.

Podłoże betonowe powinno być nawilżone czystą wodą pod niskim ciśnieniem, co najmniej na dwie godziny przed aplikacją, w taki sposób ab wszystkie pory i pustki były dobrze zwilżone. Powierzchnia nie może wyschnąć przed aplikacją. Tuż przed aplikacją usunąć nadmiar wody, np. czystą gąbką z niewielkich powierzchni lub sprężonym powietrzem z większych. Upewnić się, że na powierzchni betonu nie ma zastoisk wody. Powierzchnia powinna być ciemno-matowa bez połysku a powierzchniowe pory i zagłębienia nie powinny być wypełnione wodą (podłoże nawilżone, ale powierzchniowo suche).

Warstwa sczepna (Sika MonoTop 910 N) powinna być dokładnie wcierana w podłoże za pomocą pędzla. Zaprawa naprawcza (Sika MOnoTop 4 12 NFG) powinna być nakładana na świeżo nałożoną, mokrą warstwę sczepną. Należy upewnić się, że cała powierzchnia jest dokładnie pokryta warstwą sczepną, w tym również podłoże za prętami zbrojeniowymi. Na przygotowane podłoże nałożyć zaprawę i mocną ją docisnąć. Upewnić się, ze wszystkie pory i zagłębienia podłoża są dokładnie wypełnione. Kiedy głębokość naprawianego miejsca przekracza maksymalną, dopuszczoną grubość warstwy zaprawy, należy zaprawę układać w kilku warstwach. Pierwsza warstwa musi stwardnieć, a egzotermiczna reakcja musi być zakończona. Pierwsza warstwa musi osiągnąć temperaturę otoczenia przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy. Nie wygładzać powierzchni pierwszej warstwy naprawy przed nałożeniem kolejnej warstwy. Pierwsza warstwa musi mieć wystarczającą szorstkość dla zapewnienia mechanicznego połączenia z kolejną warstwą. Należy upewnić się, że warstwy zaprawy dokładnie otaczają pręty zbrojeniowe na całym obwodzie i długości. Sprawdzić, czy nie zostały pustki za prętami. Wykończyć powierzchnię przez zatarcie pacą drewnianą lub z tworzywa. Nie zacierać powierzchni zbyt długo, gdyż może to spowodować powstanie warstwy mleczka cementowego, co z kolei może prowadzić do powstania nieregularnych rys na powierzchni naprawy.    

 ETAP 4: aplikacja inhibitora korozji

Całą powierzchnię dolną płyt korytkowych w nawie 4 zabezpieczyć za pomocą inhibitora korozji (Sika FerroGard 903+). Preparat nanieść na powierzchnię betonu 3-5 krotnie w odstępnie co najmniej 1 godziny. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku niskociśnieniowego. Przestrzegać minimalnego zużycia 0,3 kg/m2. Powierzchnia płyt korytkowych pomiędzy osiami 5-6 pomalowane od spodu farbą poddać próbnemu nasączeniu. Ze względów technologicznych usunięcie powłoki jest w obecnych warunkach użytkowania obiektu nieracjonalne.

Uwaga: w trakcie wykonywania prac impregnacyjnych wyłączyć obiekt z użytkowania, strefę stropodachu wentylować (rozszklić dwa skrajne świetliki i wprowadzić wentylatory wymuszające, poprzez wyziewanie, obieg powietrza w hali).

 

 III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty.

 Bez przeprowadzenie wizji lokalnej, potwierdzonej pieczęcią Zamawiającego wraz z datą odbycia wizji lokalnej (Załącznik nr 2), oferta zostanie odrzucona. Termin przeprowadzenia wizji Wykonawca zobowiązany jest ustalić indywidualnie z Zamawiającym.

 WYTYCZNE REALIZACJI:

 HALA TARGOWA NR 2 jest czynnym obiektem handlowym, co powinno zostać uwzględnione w ofercie.

 Godziny funkcjonowania sklepów w HALI TARGOWEJ NR 2:

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 19:00

Sobota: 10:00 - 18:00

Niedziela: 10:00 - 14:00

 Czynna powierzchnia handlowa obejmuje obszar zawarty między osiami A÷ E / 2÷6.

Obszar objęty osiami A÷E / 1÷2 jest obszarem wolnym od najemców - istnieje możliwość zorganizowania na nim zaplecza budowy oraz dostępu do przestrzeni międzystropia tj. stropodachu i systemowego stropu podwieszonego.

  W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca musi respektować wskazane do stosowania wymagania zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, zmiana Dz.U. z 2016 r. poz. 961, poz. 1165, poz. 1250, poz. 2255)

 Rozwiązania zamienne wynikające z zakrycia elementów lub ewentualnych rozbieżności muszą być uzgadniane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

 Szczegóły ogólnie stosowanych rozwiązań nieujęte w ,,Projekcie budowlanym remontu stropodachu w nawie 4", związane z wykonywaniem poszczególnych robót i elementów budynku Wykonawca będzie realizować z zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (w tym: instrukcjami / wytycznymi / aprobatami technicznymi producentów).

 Wykonawca roboty prowadzić będzie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zasadami i regułami wiedzy technicznej, stosując poziom inspekcji IL2.

 Materiały przewidziane w ,,Projekcie budowlanym remontu stropodachu w nawie 4" są przykładami możliwymi do zastąpienia innymi rozwiązaniami materiałowymi o takich samych parametrach technicznych. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), a przede wszystkim:

 • posiadać oznakowanie CE, albo
 • być oznakowane znakiem budowlanym,

 W przypadku wystąpienia innych warunków od przyjętych w ,,Projekcie budowlanym remontu stropodachu w nawie 4" Wykonawca musi przerwać roboty i powiadomić projektanta, który określi sposób dalszej realizacji.

 Zamawiający informuje, że przedmiar robót w przedmiotowym postępowaniu (Załącznik nr 12) jest jedynie dokumentem poglądowym, pomocniczym dla Wykonawcy do przygotowania Tabeli Elementów Ryczałtowych (Załącznik nr 7), stanowiącej integralną część Formularza ofertowego.

  WARUNKI PŁATNOŚCI

 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe - zgodne z ofertą Wykonawcy, obejmujące wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

 Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w ,,Projekcie budowlanym remontu stropodachu w nawie 4". Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu niniejszego zapytania.

 Zamawiający przewiduje płatności częściowe, za elementy robót wykonane zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych umową.

 Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz miesiącu, przy czym pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowana będzie umowa. Faktury przejściowe wystawiane będą każdorazowo na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, obejmującego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

 Wartość każdej faktury przejściowej nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za elementy robót wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

  

 • ZABEZPIECZENIE REALIZACJI UMOWY

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie do momentu podpisania niniejszej umowy.

 Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), a w przypadku zgody Zamawiającego również w jednej z form określonych w art. 148 ust. 2 ww. ustawy.

 

 • GWARANCJA i RĘKOJMIA

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

 IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a. Posiadania uprawnień do wykonywania niezbędnych prac oraz nie znajdują się w stanie likwidacji i upadłości.

 Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert.

 b.Posiadania wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego.

 Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał z należytą starannością 1 umowę (zamówienie), której przedmiotem były prace remontowo - budowlane na wysokościach, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

 Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz poświadczenie (np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług.

 c. Dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi:

 

1) co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania:

- posiadająca uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz

- posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami oraz

- posiadająca 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum 1 inwestycji, której przedmiotem były prace remontowo - budowlane na wysokościach, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. oraz

- będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725);

 Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

 Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży wykaz osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z oświadczeniem zgodne z wzorem określonym w Załączniku nr 5.

 Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanej w ofercie osoby na inną, posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równoważne w stosunku do osoby wskazanej w ofercie.

 d.Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł na jedno i wsystkie zdarzenia.

 Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki.

 2.Informacje na temat zakresu wykluczenia:

 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

 Ponadto Wykonawca, który nie spełni warunków o których mowa w pkt 1 lit. a do d zostanie wykluczony z postępowania.

  V. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

1)    CENA: 80 pkt (80 %)

 2)    TERMIN WYKONANIA: 20 pkt (20%)

 2. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

3. Oferty oceniane będą punktowo.

4. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

 1) Cena oferty (C)

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). W zakresie kryterium ,,Cena oferty" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium ,,Cena oferty",  zostanie obliczona wg wzoru:

 

                                  najniższa cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert    

Cena oferty  =              -------------------------------------------------------------          x 80 pkt.

                                           cena brutto oferty badanej

 

2) Termin wykonania (T)

 Ocenie zostanie poddany podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) termin wykonania przedmiotu umowy. W zakresie kryterium ,,Termin wykonania", oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż najdłuższy termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 30.06.2018 r., czyli (0 pkt.).

 Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium ,,Termin wykonania", zostanie obliczony w następujący sposób:

         - termin wykonania przedmiotu umowy do 31.05.2018 r.  - 20 pkt.

        - termin wykonania przedmiotu umowy do 15.06.2018r.  - 10 pkt.

        - termin wykonania przedmiotu umowy  do 30.06.2018 r. - 0 pkt.

 Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy późniejszy niż do 30.06.2018 r., jego oferta zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Jeżeli Wykonawca  zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy krótszy niż do 31.05.2018 r., do oceny ofert w kryterium ,,Termin wykonania", zostanie przyjęty termin do 31.05.2018 r., czyli najkrótszy, zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

 Brak podania przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania przedmiotu umowy, spowoduje, że Zamawiający przyjmie najdłuższy termin wykonania przedmiotu umowy do 30.06.2018 r., a Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

 5. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C +T

gdzie:

L - całkowita liczba punktów,

C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena oferty",

T - punkty uzyskane w kryterium ,,Termin wykonania".

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

7. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za kryteria ,,Cena oferty " i ,,Termin wykonania", zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty.

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 10 lit. c, Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

 VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.

 VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1.Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2.Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

3.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych. Oferty złożone w taki sposób nie będą rozpatrywane.

5.Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

6.Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.

Pełna oferta winna zawierać:

 • FORMULARZ OFERTOWY - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, a także Tabelę Elementów Ryczałtowych przygotowaną w oparciu o załączony wzór stanowiący Załącznik nr 7 przy uwzględnieniu całej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej,
 • POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2;
 • WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 wraz z poświadczeniem (np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych usług,
 • WYKAZ OSÓB - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 wraz z OŚWIADCZENIEM O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5,
 • aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki,
 • OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

7.Ofertę należy złożyć:

a)    pocztą na adres: Gorzowski Rynek Hurtowy S.A., ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

b)    osobiście w siedzibie Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A., ul. Targowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp. w SEKRETARIACIE (I piętro)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem Wykonawcy (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) z dopiskiem: ,,Oferta na remont stropodachu w nawie 4 Hali Targowej Nr 2 - Gorzów Wlkp."

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

8.Termin składania ofert upływa w dniu: 10 listopada 2017 r. o godz. 12:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

9.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień co do treści oferty oraz złożonych dokumentów. 

 

VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Stanisław Marek - Prokurent, Dyrektor Zarządzający GRH S.A.

tel. 95 720 60 28

grh@grh.pl

Jerzy Kowerczyk - Kierownik Administracyjny

tel. 95 720 60 28 lub 603 600 812

jerzy.kowerczyk@grh.pl

 

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani korespondencyjnie. Stosowna informacja zostanie również umieszona na stronie internetowej Spółki.

Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zawiadomienie
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 Zastrzeżenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 Zasady poufności:

Uczestnik postępowania zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących działalności GRH S.A. do których uzyskał dostęp w toku trwania postępowania i które stanowią tajemnicę Spółki - organizatora postępowania.

Obowiązek ten dotyczy w takim samym zakresie uczestnika postępowania jak i jego pracowników, osób świadczących usługi na rzecz uczestnika, a także podwykonawców uczestnika.

 

Zarząd GRH S.A.

dr Bogusław Bukowski - Prezes Zarządu

 

Załączniki do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/10/2017

 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

2. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej - Załącznik nr 2

3. Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 3

4. Wykaz osób - Załącznik nr 4

5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych - Załącznik nr 5

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - Załącznik nr 6

7. Tabela Elementów Ryczałtowych - Załącznik nr 7

8. Projekt Umowy o roboty budowlane - Załącznik nr 8

9. Projekt budowlany pn. ,,Projekt budowlany remontu stropodachu w nawie 4" - Załącznik nr 9

10. Lokalizacja Hali Targowej nr 2 - Załącznik nr 10

11. Rysunek nr 3 - Załącznik nr 11

12. Przedmiar robót - Załącznik nr 12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.