eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule "zaprojektuj i wybuduj".OGŁOSZENIE Z DNIA 2020-12-02


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres: Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz
Województwo: wielkopolskie

Telefon: 62 7670 80 00
Fax: 62 760 80 49
e-mail: zobacz email
www:


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zagospodarowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków ul. Złota 68 w Kaliszu w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Miasto: Kalisz

Województwo: wielkopolskie

CPV:
45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.23.00 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45.26.26.00 - Różne specjalne roboty budowlane
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.43.00 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45.31.53.00 - Instalacje zasilania elektrycznego
45.31.56.00 - Instalacje niskiego napięcia
45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-18


TREŚĆ PRZETARGU

 

 

  Przedsiębiorstwo Wodociągów     

  i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

  ul. Nowy Świat 2a 62-800 Kalisz

Ogłasza Przetarg Nieograniczony

Na

Budowę

przepompowni ścieków

 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

w Kaliszu przy ul. Złotej 68

 

Przedmiotowe postępowanie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych                                         
pod nr 608967-N-2020 z dnia 2020-11-10

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące w/w postępowania są dostępne na stronie internetowej pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/395005

Ofertę należy złożyć wyłącznie pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w formie on line za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz w dniu 18.12.2020r. o godz. 10:10 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.