eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki finansowane przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla członków ich rodzin i bliskich opłacane przez pracowników i emerytów Spółki, na okres 36 miesięcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy wraz z załącznikami oraz załącznik nr 8 do SWZ - Struktura Wiekowa- Płciowa.OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-05-11


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Województwo: mazowieckie

Telefon: 713353354
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Kwiatkowska
Telefon: 713353354
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki finansowane przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla członków ich rodzin i bliskich opłacane przez pracowników i emerytów Spółki, na okres 36 miesięcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy wraz z załącznikami oraz załącznik nr 8 do SWZ - Struktura Wiekowa- Płciowa.

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

CPV:
85.10.00.00 - Usługi ochrony zdrowia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-06-27


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jestświadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla pracowników Spółki finansowane przez pracodawcę oraz świadczenie usług zdrowotnych w formie abonamentu medycznego dla członków ich rodzin i bliskich opłacane przez pracowników i emerytów Spółki, na okres 36 miesięcy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - wzór umowy wraz z załącznikami oraz załącznik nr 8 do SWZ - Struktura Wiekowa- Płciowa.
  3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: 85 100000-0 -Usługi ochrony zdrowia
  4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).
  5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej:  https://gazsys­tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.
  6. Zamawiający na  podstawie art. 95 Ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę co najmniej 2 osób w całym okresie realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za koordynację współpracy z Zamawiającym. Szczegółowy zakres regulacji odnoszący się do niniejszego wymogu został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ-wzór umowy wraz z załącznikami.
  7. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem Postępowania przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w sprawie przygotowania przedmiotowego  postępowania. Protokół z przeprowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych stanowi załącznik nr 7 do SWZ.


Aktualizacje do przetargu:


2022-06-15 10:54:28

Zmiana terminu składania ofert z 21.06.2022r. na dzień 27.06.2022r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.