eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji ,,Budowa gazociągu DN400 8,4 MPa relacji Mory - Reguły.OGŁOSZENIE Z DNIA 2022-05-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: +48 22 76 70 801
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Beata Sawicka-Sosnowska
Telefon: +48 22 189 08 34
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji ,,Budowa gazociągu DN400 8,4 MPa relacji Mory - Reguły.

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2022-06-01


TREŚĆ PRZETARGU
  1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji ,,Budowa gazociągu DN400 8,4 MPa relacji Mory - Reguły.
  2. Zamawiający jest upoważniony do skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania Umowy,
    w zakresie opisanym we wzorze Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w §1. wzoru Umowy z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy realizacji dodatkowych zleceń obejmujących:

  1. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia jeżeli RDOŚ stwierdzi obowiązek opracowania oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej oraz uzupełniającej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej w zakresie określonym m. in. stosownym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska właściwego w sprawie wydania Decyzji Środowiskowej. 
  2. opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla Przedsięwzięcia jeżeli RDOŚ stwierdzi obowiązek opracowania oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej wraz z wykonaniem uzupełniającej całorocznej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz aktualizację Raportu końcowego.
  3. pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją Inwestycji w okresie ewentualnego przedłużenia bądź opóźnienia w rozpoczęciu przyjętego terminu wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym a WRB, z zastrzeżeniem, że czas pełnienia Nadzoru Autorskiego w związku z przedłużeniem bądź opóźnieniem terminu rozpoczęcia wykonywania umowy pomiędzy Zamawiającym a WRB nie będzie trwał dłużej niż 18 miesięcy licząc od dnia następującego po terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2), ustalonym z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 wzoru Umowy.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy wniosku zlecenia czynności dotyczących realizacji Zamówienia w ramach prawa opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.