eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › opracowanie dokumentacji technicznej remontu-przebudowy mostu przez rzekę Lega w miejscowości Kucze gm. Kalinowo, w ciągu drogi lokalnej Kucze-Cińcze...


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER
OZU/2007/06/19-2020735


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Urząd Gminy Kalinowo
Adres: Mazurska 11, 19 - 314 Kalinowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Telefon: 0876298415
Fax: 0876298415
e-mail: inwest@kalinowo.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: insp. Kazimierz Borkowski


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej remontu-przebudowy mostu przez rzekę Lega w miejscowości Kucze gm. Kalinowo, w ciągu drogi lokalnej Kucze-Cińcze, oznaczonej numerami geodezyjnym 22 i 75 w obrębie geodezyjnym Kucze. Opracowanie to musi być wykonane w formie kompleksowej (z pozwoleniem na budowę włącznie ) dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej: projekt techniczny remontu-przebudowy z zachowaniem dotychczasowych parametrów geometrycznych i użytkowych obiektu oraz nawiązaniem sytuacyjno-wysokościowym do istniejącego przebiegu trasy; w opracowaniu należy uwzględnić ponowne wbudowanie belek stalowych istniejącego ustroju nośnego; uwzględnienie przebudowy dojazdów w minimalnym, niezbędnym i związanym z mostem zakresie

Zamawiający nie przewiduje: - składania ofert częściowych ani wariantowych;
- zawarcia umowy ramowej;
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
- wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję
elektroniczną.


UZASADNIENIE WYBORU WYKONAWCY(ÓW)

Z uwagi na najniższą zaproponowaną cenę ofertową.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY 1

Nazwa: Usługi Inżynierskie w Budownictwie "Budynki i Budowle" Jarosław Andraka
Adres: Wrotki 13, 16-310 Sztabin, woj. warmińsko-mazurskie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.