eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Zarząd Powiatu w Kętrzynie

Zarząd Powiatu w Kętrzynie - przetargiZarząd Powiatu w Kętrzynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-24
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - postępowanie II
2020-01-16
brak danych
Kętrzyn Usługi Zarząd Powiatu w Kętrzynie "Baza danych BDSOG" w ramach projektuProjekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego
2020-01-13
brak danych
Kętrzyn Usługi Zarząd Powiatu w Kętrzynie Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Zarząd Powiatu w Kętrzynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-29
2019-11-07
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie V
2019-09-19
2019-09-27
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie IV
2019-09-10
2019-09-25
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I
2019-09-09
2019-09-24
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N Sępopol-Lwowiec na odcinku od km 4+486 do km 6+570
2019-09-06
2019-09-23
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany - Pastwiska - I etap"
2019-09-06
2019-09-23
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej 1582N Tołkiny-Filipówka (droga wojewódzka nr 594) na odcinku Starynia-Tołkiny.
2019-09-05
2019-09-20
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - etap III
2019-09-03
2019-09-18
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel - POSTĘPOWANIE II
2019-08-29
brak danych
Kętrzyn Usługi Zarząd Powiatu w Kętrzynie Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"
2019-08-22
2019-09-06
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy
2019-08-09
2019-08-20
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie III
2019-08-06
2019-08-29
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Remont drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babieniec- Worpławki- Reszel
2019-07-25
2019-08-12
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi nr 1602N Lesieniec-Silec w kierunku Surwile
2019-07-24
2019-08-12
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie
2019-07-11
2019-07-19
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie II
2019-07-11
2019-07-26
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy
2019-07-11
2019-07-19
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą obrabiarek do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie II
2019-07-04
2019-07-12
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego" - POSTĘPOWANIE II
2019-07-01
2019-07-09
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą obrabiarek do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
2019-06-19
2019-06-27
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Zarząd Powiatu w Kętrzynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-10
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno - Skandawa (dł. 5,3km) - etap III
2019-09-12
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie
2019-09-12
brak danych
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą obrabiarek do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie - postępowanie II
2019-09-12
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Solkę w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 10+700 koło miejscowości Silginy
2019-08-28
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Remont mostu przez rzekę Guber w ciągu drogi powiatowej nr 1398N w km 4+841 koło miejscowości Krelikiejmy
2019-08-14
brak danych
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego" - POSTĘPOWANIE II
2019-07-08
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II
2019-06-25
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa i remont budynku Internatu PCE przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie - postępowanie II
2019-06-25
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N Reszel-Mnichowo w km 0+662 koło msc. Reszel na rzece Sajna
2019-06-18
brak danych
Kętrzyn Usługi Zarząd Powiatu w Kętrzynie Skanowanie zasobu PZGiK w ramach projektu "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno - kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego"
2019-06-06
brak danych
Kętrzyn Usługi Zarząd Powiatu w Kętrzynie "Baza danych BDSOG" w ramach projektuProjekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego
2019-05-22
brak danych
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą oprogramowania komputerowego do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
2019-04-17
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N dr. nr 1618N - Koczarki- Krzyżany - etap II
2019-03-12
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu.
2018-10-11
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze - Podlechy od km 0+000 do km 0+170 (postępowanie trzecie)
2018-09-26
brak danych
Kętrzyn Dostawy Zarząd Powiatu w Kętrzynie Zakup wraz z dostawą stanowisk demonstracyjnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie z podziałem na 2 części1) Zakup stanowisk demonstracyjnych; 2) Zakup zespołów napędowych (postępowanie II)- w Projekcie pn."Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w PCE Kętrzyn." w ramach Osi Priorytetowej 9 "Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działanie 9.3 "Infrastruktura edukacyjna" Poddziałanie 9.3.1 "Infrastruktura kształcenia zawodowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2018-09-17
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Rozbiórka budynków byłej stołówki i byłej stolarni, położonych przy ul. Sikorskiego 76 C i 76 D na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 38/6 obręb 1 miasto Kętrzyn
2018-09-04
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i schodów zewnętrznych pływalni krytej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie (postępowanie trzecie)
2018-08-27
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny - Barciany na odcinku Mołtajny - Markuzy
2018-08-01
brak danych
Kętrzyn Roboty budowlane Zarząd Powiatu w Kętrzynie Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Zarząd Powiatu w Kętrzynie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.