eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › ZOO Wrocław Sp. z o. o.

ZOO Wrocław Sp. z o. o. - przetargiZOO Wrocław Sp. z o. o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-05
2020-03-20
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU "współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
2020-03-01
2020-03-16
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2020-02-20
2020-02-28
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA SOLI AKWARYSTYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2020-02-17
2020-02-27
WROCŁAW roboty budowlane ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU "współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
2020-02-12
2020-02-27
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU "współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
2020-02-04
2020-02-12
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. jednego zestawu transportowego elektrycznego wózka platformowego wraz z przyczepą oraz jednego transportowego elektrycznego wózka platformowego
2020-01-21
2020-02-10
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM W RAMACH PROJEKTU PN: REGULACJA PRZEPŁYWU STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU "współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
2019-12-07
2019-12-16
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-12-03
2019-12-12
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-11-25
2019-12-03
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" W RAMACH PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU
2019-09-09
2019-09-24
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
2019-09-02
2019-09-10
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY GRANULATÓW ORAZ ORZECHÓW I RODZYNEK DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-08-09
2019-08-26
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
2019-07-30
2019-08-07
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I ORZECHÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-07-29
2019-08-06
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY GRYZONI I PTAKÓW, OWADÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-07-29
2019-08-06
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I OWOCÓW MORZA ORAZ MIĘSA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-07-16
2019-07-31
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
2019-04-24
2019-05-06
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. OPRACOWANIE WNIOSKÓW, WYKONANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW I UZYSKANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD PODZIEMMNYCH Z SIEDMIU STUDNI GŁĘBINOWY ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW I REPREZENTOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOTOWYCH POSTEPOWANIACH , UZYSKANIE PRAWOMOCNYCH DECYZJI - POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
2019-02-27
2019-03-07
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI TOALET DLA ZWIEDZAJĄCYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PAWILONU PN:"KLIMAT, ZWIERZĘTA, LUDZIE" I SZKLANEGO OGRODZENIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO ZOO WROCŁAW
2018-12-21
2019-01-07
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PROMIENNIKÓW UV I SYSTEMÓW STEROWANIA UV

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla ZOO Wrocław Sp. z o. o.
ZOO Wrocław Sp. z o. o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. Dostawa do ZOO Wrocław Sp. z o.o. jednego zestawu transportowegoelektrycznego wózka platformowego wraz z przyczepą oraz jednego elektrycznego wózka platformowego
2020-01-13
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O
2020-01-13
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-12-18
brak danych
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY WYKONYWANIU ZADANIA INWESTYCYJNEGO pnPRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" W RAMACH PROJEKTU "TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU
2019-11-06
brak danych
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH PROJEKTUTERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 - 2020
2019-10-08
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY GRANULATÓW ORAZ ORZECHÓW I RODZYNEK DO ZOO WROCŁAW SP.ZO.O
2019-09-12
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY GRYZONI I PTAKÓW, OWADÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-09-12
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I OWOCÓW MORZA ORAZ MIĘSA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-09-12
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I ORZECHÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2019-05-23
brak danych
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. OPRACOWANIE WNIOSKÓW, WYKONANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW I UZYSKANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD PODZIEMMNYCH Z SIEDMIU STUDNI GŁĘBINOWY ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW I REPREZENTOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOTOWYCH POSTEPOWANIACH , UZYSKANIE PRAWOMOCNYCH DECYZJI - POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
2019-03-21
brak danych
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI TOALET DLA ZWIEDZAJĄCYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI PAWILONU PN:"KLIMAT, ZWIERZĘTA, LUDZIE" I SZKLANEGO OGRODZENIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO ZOO WROCŁAW
2019-01-18
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PROMIENNIKÓW UV I SYSTEMÓW STERUJĄCYCH UV
2019-01-07
brak danych
Wrocław Usługi ZOO Wrocław Sp. z o. o. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu ekspozycyjno - hodowlanego dla goryli i innych zwierząt Afryki Równikowej we wrocławskim zoo
2018-11-21
brak danych
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA MOTYLARNI W BUDYNKU GADZIARNI NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2018-10-26
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA SOLI AKWARYSTYCZNEJ DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2018-10-03
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA WARZYW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2018-10-03
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. DOSTAWA OWOCÓW DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
2018-09-27
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY GRANULATÓW DLA ZWIERZĄT DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O
2018-09-27
brak danych
Wrocław Dostawy ZOO Wrocław Sp. z o. o. SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, RYB I OWOCÓW MORZA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O
2018-09-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane ZOO Wrocław Sp. z o. o. PRZEBUDOWA I REMONT WYBIEGU ZEWNĘTRZNEGO TAKINÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE ZOO WROCŁAW SP.Z O.O.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla ZOO Wrocław Sp. z o. o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.