eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - przetargiWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-18
2020-03-31
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych dla WSSE w Olsztynie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
2020-03-30
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych.
2020-03-17
2020-03-26
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi dostawa kart podarunkowych w formie elektronicznych kart przedpłaconych
2020-03-16
2020-03-24
Kielce Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych oraz zestawów i testów diagnostycznych do posiadanych urządzeń dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2020-03-11
2020-03-19
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie
2020-03-11
2020-03-25
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi DOSTAWA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH
2020-03-11
2020-03-19
Bydgoszcz Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Dostawa bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
2020-03-10
2020-03-19
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego
2020-03-06
2020-03-16
Warszawa Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Usługa diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego: HPLC Waters Alliance 2695
2020-03-06
2020-03-20
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w 2020 r.
2020-03-05
2020-03-13
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2020-03-05
2020-03-17
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na dostawę zestawów diagnostycznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2020-03-04
2020-03-11
Warszawa Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Usługa diagnostyki, naprawy i okresowego przeglądu chromatografu cieczowego Pro-Star firmy Varian
2020-03-03
2020-03-12
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH
2020-03-03
2020-03-12
Białystok Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I WZORCÓW
2020-02-28
2020-03-09
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa testów diagnostycznych.
2020-02-27
2020-03-06
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla WSSE w Warszawie.
2020-02-27
2020-03-09
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Dostawa pożywek bakteriologicznych
2020-02-24
2020-03-03
Wrocław Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA wraz z dzierżawą analizatora
2020-02-21
2020-03-02
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych dla WSSE w Warszawie
2020-02-21
2020-03-04
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa podłoży i suplementów dla WSSE w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-30
brak danych
Wrocław Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dostawa testów diagnostycznych do metody ELISA wraz z dzierżawą analizatora
2020-03-18
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa testów diagnostycznych.
2020-03-02
brak danych
Łódź Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
2020-03-02
brak danych
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dzierżawa analizatora bakteriologicznego wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do przetwarzania testów i opracowania wyników oraz dostawa testów, bulionów i akcesoriów.
2020-02-25
brak danych
Szczecin Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2020
2020-02-19
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych.
2020-02-19
brak danych
Katowice Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2020 r.
2020-02-18
brak danych
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.
2020-02-10
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników laboratoryjnych.
2020-01-28
brak danych
Opole Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Usługa w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.
2020-01-22
brak danych
Opole Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dostawa odczynników chemicznych.
2020-01-22
brak danych
Gorzów Wielkopolski Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz członków ich rodzin
2020-01-20
brak danych
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa w formie dzierżawy na okres 12 miesięcy chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas (LC/MS/MS), zestawu komputerowego do obsługi chromatografu wraz z instalacją, uruchomieniem urządzenia, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, przeglądami konserwacjami oraz naprawami w okresie gwarancji, Nr sprawy ZP - 12/2019
2020-01-17
brak danych
Poznań Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Dostawa szkła laboratoryjnego
2020-01-13
brak danych
Warszawa Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Sukcesywna dostawa podłoży, suplementów i odczynników
2020-01-09
brak danych
Kraków Usługi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Świadczenie usług sprzątania w budynkach i utrzymanie porządku na terenie nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz usług mycia okien w Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnowie i Wadowicach
2020-01-09
brak danych
Kielce Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach Dostawa kolumn chromatograficznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2020-01-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2020-01-08
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę części do stacji demineralizacji wody dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
2020-01-07
brak danych
Olsztyn Dostawy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.