eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni - przetargiUniwersytet Morski w Gdyni - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
2020-06-15
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/59/2020/AZP Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP VII - Aula
2020-05-27
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2020/AZP Remont dla czwartego odnowienia klasy SBS Horyzont II
2020-05-26
brak danych
Gdynia Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/58/2020/AEZ Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zamówienie uzupełniające 2 do 203/2019
2020-05-22
2020-06-03
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/56/2020/AZP Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu pomieszczeń Klubu Studenckiego BUKSZPRYT w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych
2020-05-22
2020-06-05
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/57/2020/AZP Usługa drukowania publikacji uczelnianych
2020-05-19
2020-06-09
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/48/2020/AZP Limit na gwarancje bankowe
2020-02-11
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2018/AEZ Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - 3

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Morski w Gdyni - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
brak danych
Gdynia Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/41/2020/AZP Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1
2020-03-18
2020-03-30
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2020/AZP Remont dla czwartego odnowienia klasy SBS Horyzont II
2020-03-16
brak danych
Gdynia Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2020/AZP Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zamówienie uzupełniające nr 1
2020-03-13
2020-03-23
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/42/2020/AZP Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu Auli budynku B przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - 4
2020-03-06
2020-03-26
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni Zapewnienie oficera mechanika - II zmiana
2020-02-24
2020-03-10
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2020/AZP Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP V - hol wejściowy, portiernia, pomieszczenie 401
2020-02-21
2020-03-06
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - powtórne
2020-02-19
2020-03-05
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/35/2020/AZP Remont holu wejściowego, klatki schodowej, portierni w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła I 3 w Gdyni - ETAP I - remont posadzki
2020-02-13
2020-02-21
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/19/2020/AZP Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR
2020-02-13
2020-02-28
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/24/2020/AZP Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania
2020-02-13
2020-02-24
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/34/2020/AZP Usługa tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski artykułów zgłoszonych do zeszytów naukowych oraz redakcja native speakera
2020-02-06
2020-02-14
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/31/2020/AZP Wypożyczenie urządzeń pomiarowych w celu przeprowadzenia pomiarów kinematycznych
2020-02-04
2020-02-12
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/25/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 3
2020-01-29
2020-02-07
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/20/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2
2020-01-29
2020-02-13
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2020/AZP Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni.
2020-01-27
2020-02-04
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/18/2020/AZP Kompleksowa organizacja festiwalu dla studentów - Delfinalia 2020
2020-01-24
2020-02-03
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/17/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 1
2020-01-22
2020-01-30
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/16/2020/AZP Dostawa mięsa i wędlin na statki szkoleniowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020
2020-01-22
2020-01-30
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/14/2020/AZP Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-01-22
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2019/AEZ Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet Morski w Gdyni - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-27
brak danych
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania
2020-05-27
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni Zapewnienie oficera mechanika - II zmiana
2020-05-21
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-05-21
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-05-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-05-18
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-04-29
brak danych
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/16/2020/AZP - Dostawa mięsa i wędlin na statki szkoleniowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020
2020-04-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-04-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/146/2019/AEZ/Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
2020-04-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku
2020-04-27
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/9/2020/AZP Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w 2020 roku
2020-04-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/41/2020/AZP Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1 do 248/2019
2020-04-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2020/AZP Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP V - hol wejściowy, portiernia, pomieszczenie 401
2020-04-24
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2020/AZP Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - zamówienie uzupełniające 1 do 203/2019
2020-04-20
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/44/2020/AZP Remont dla czwartego odnowienia klasy SBS Horyzont II
2020-04-17
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR
2020-03-31
brak danych
Gdynia Usługi Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/34/2020/AZP Usługa tłumaczenia z j. polskiego na j. angielski artykułów zgłoszonych do zeszytów naukowych oraz redakcja native speakera
2020-03-30
brak danych
Gdynia Dostawy Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/37/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - powtórne
2020-03-23
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/35/2020/AZP Remont holu wejściowego, klatki schodowej, portierni w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP I - remont posadzki
2020-03-19
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/22/2020/AZP Rozbiórka budynku Hali Sportowej przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Morski w Gdyni
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.