eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Tczewski

Powiat Tczewski - przetargiPowiat Tczewski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-19
brak danych
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"
2019-12-20
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)
2019-12-20
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego w mieście Tczew i GminachTczew, Subkowy, Morzeszczyn
2019-11-18
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G"
2019-11-13
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Tczewski
Powiat Tczewski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-05
2020-02-13
Tczew Usługi Powiat Tczewski Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ulicy Parkowej 1" w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"
2020-02-05
2020-02-13
Tczew Usługi Powiat Tczewski Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie" w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"
2019-12-31
2020-01-13
Tczew Usługi Powiat Tczewski Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie" w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"
2019-12-31
2020-01-10
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Zakup i instalacja programu komputerowego do nauki przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pn. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-12-02
2019-12-10
Tczew Usługi Powiat Tczewski Dostawa tablic rejestracyjnych
2019-11-12
2019-11-20
Tczew Usługi Powiat Tczewski Przeprowadzenie kursu - zastosowanie matematyki w projektach budowlanych oraz pełnienie funkcji opiekuna metodyczno - dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-11-05
2019-11-13
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zimowe utrzymanie dróg
2019-10-21
2019-10-29
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zimowe utrzymanie dróg
2019-10-16
2019-10-24
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: przebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I)
2019-10-08
brak danych
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"
2019-10-08
2019-10-16
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"
2019-10-03
2019-10-14
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa-Dąbrówka-Malenin)
2019-09-18
brak danych
Tczew Powiat Tczewski Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie".
2019-09-18
2019-10-03
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I)
2019-09-12
2019-09-27
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)
2019-09-12
2019-09-20
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu oraz studiów podyplomowych w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-09-11
2019-09-26
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Poprawa stanu jezdni grysem i emulsją
2019-07-26
2019-08-12
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie
2019-06-14
2019-06-24
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G"
2019-06-13
2019-06-28
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Utworzenie Zewnętrznego Centrum Integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Tczewski
Powiat Tczewski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-10
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Dostawa tablic rejestracyjnych
2020-01-03
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Przeprowadzenie kursu - zastosowanie matematyki w projektach budowlanych oraz pełnienie funkcji opiekuna metodyczno - dydaktycznego ds. staży i kursów/szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-12-20
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zimowe utrzymanie dróg
2019-12-20
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zimowe utrzymanie dróg
2019-12-10
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu oraz studiów podyplomowych w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-12-04
brak danych
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"
2019-11-25
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniemprzebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I)
2019-11-18
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I)
2019-11-18
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniemRemont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa-Dąbrówka-Malenin)
2019-11-13
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)
2019-10-23
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Poprawa stanu jezdni grysem i emulsją
2019-10-07
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"
2019-09-13
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Poprawa stanu nawierzchni bitumicznej - jezdnie
2019-08-26
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz studiów podyplomowych w ramach projektu pt. "Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
2019-07-19
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G"
2019-07-12
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Utworzenie Zewnętrznego Centrum Integracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
2019-07-11
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, w ramach zadania pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"
2019-07-11
brak danych
Tczew Roboty budowlane Powiat Tczewski Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G
2019-07-04
brak danych
Tczew Usługi Powiat Tczewski Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego"
2019-07-04
brak danych
Tczew Dostawy Powiat Tczewski Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Tczewski
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.